Iné

Iné organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK

Názov Adresa Telefón E-mail Riaditeľ Dokumenty *
Správa majetku Košického samosprávneho kraja Tatranská 25, Košice, 04001 055 6116664 vladimir.milistenfer@vucke.sk Mgr. Vladimír Milistenfer zmluvy
objednávky
faktúry   VO
Správa ciest KSK Ostrovského 1, Košice, 04001 055 7894931, 055 7894932 sekretariat@scksk.sk Ing. Peter Vaľko - poverený riadením verejné obstarávania

* Odkazy v poslednom stĺpci vpravo smerujú na dokumenty, ktoré organizácie zverejňujú v spolupráci s KSK. Organizácie, ktoré tieto odkazy uvedené nemajú, si tieto dokumenty zverejňujú svojpomocne na vlastnom webe.

S účinnosťou od 1. septembra 2011 boli akcie nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK dočasne prevedené na spoločnosť Vranovská investičná, s.r.o., ktorej právnym nástupcom je Svet zdravia, a.s.. Táto spoločnosť je v súčasnosti plne zodpovedná za zabezpečenie chodu nemocníc.

Názov Adresa
Nemocnica s poliklinikou Š. Kukuru Michalovce, a.s. Špitálska 2, Michalovce, 07101
Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s. Špitálska 1,Rožňava, 04804
Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s. Jánskeho 1, Spišská Nová Ves, 05201
Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s. SNP 1079/76, Trebišov, 07508

Zrušené organizácie

Názov Adresa Poznámka
Správa majetku KSK, spol. s r.o. Poštová 15, 040 01 Košice Od 1.1.2013 zrušenie spoločnosti, predmet činnosti prevzala Správa majetku Košického samosprávneho kraja.
Správa nebytových priestorov, spol. s r.o. Moldava nad Bodvou, ČSA 11, 04501 Od 1.1.2013 zrušenie spoločnosti, predmet činnosti prevzala Správa majetku Košického samosprávneho kraja.
Správa záväzkov a pohľadávok KSK Tatranská 25, P.O.Box A/2, Košice, 04032 Od 1.1.2013 zmena názvu na Správa majetku Košického samosprávneho kraja a rozšírenie predmetu činnosti.
Kultúrne centrum KSK Hlavná 48, Košice, 04001 Od 1.1.2015 bolo Kultúrne centrum zlúčené s Krajskou organizáciou cestovného ruchu Košický kraj

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 13.03.2012 12:23
Upravené: 16.02.2024 13:20