Sociálne

Názov Adresa Kontakt

Anima
Domov sociálnych služieb

Podrobnosti a dokumenty i

Andreja Kmeťa 2,
Michalovce, 07101
Tel: 056 6433 702
E-mail: info@animadss.sk

Arcus
Špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov

Podrobnosti a dokumenty i

Skladná 4,
Košice, 04001
Tel: 055/7292491, 055/7292492
E-mail: riaditel@arcuskosice.sk

Domko
Domov sociálnych služieb

Podrobnosti a dokumenty i

Park mládeže 3,
Košice, 04001
Tel: 055 6001 911
E-mail: dsskepm@stonline.sk

Harmonia
Domov sociálnych služieb, zariadenie podporovaného bývania a zariadenie pre seniorov

Podrobnosti a dokumenty i

Námestie A. Dubčeka 270,
Strážske, 07222
Tel: 056 6491 414
E-mail: riaditel@harmoniastrazske.sk

Idea
Domov sociálnych služieb

Podrobnosti a dokumenty i

Breziny 264,
Prakovce, 05562
Tel: 053 4874 417
E-mail: dss.prakovce@nextra.sk

Jasanima
Domov sociálnych služieb

Podrobnosti a dokumenty i

Špitálska 7,
Rožňava, 04801
Tel: 058 7881 645
E-mail: domovrv@nextra.sk

Amalia
Domov sociálnych služieb - organizačná súčasť Jasanimy ***

Podrobnosti a dokumenty i

Košická 29,
Rožňava, 04801
Tel: 058 7885 310
E-mail: amalia1993gmail.com, dssamalia@kidrv.sk

Lidwina
Domov sociálnych služieb

Podrobnosti a dokumenty i

Ul. Mládeže 1,
Strážske, 07222
Tel: 056 6491 421
E-mail: riaditel@dss-strazske.sk

Lumen
Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb

Podrobnosti a dokumenty i

Jilemnického 1707/1,
Trebišov, 07551
Tel: 056 6724 049
E-mail: lumen@trenet.sk

Lúč
Domov sociálnych služieb

Podrobnosti a dokumenty i

Hlavná 139,
Šemša, 04421
Tel: 055 6970 195 /200
E-mail: zsssemsa@stonline.sk

Ondava
Domov sociálnych služieb

Podrobnosti a dokumenty i

Rakovec nad Ondavou č. 45,
07203
Tel: 056 6884 841-3
E-mail: riaditel@dssrakovec.sk

Regina
Domov sociálnych služieb

Podrobnosti a dokumenty i

Kráľovce 195, 04444 E-mail: str.krin@stonline.sk

Subsidium
Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb

Podrobnosti a dokumenty i

Betliarska 18,
Rožňava, 04801
Tel: 058 7343 504
E-mail: maria.wernerova@vucke.sk

Via Lux
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov

Podrobnosti a dokumenty i

Andraščíkova 2,
Košice – Barca, 04017
Tel: 055 6855 380,
055 6855 421
E-mail: vialux@domov-barca.sk
  1. Odkazy v časti Podrobnosti a dokumenty smerujú na dokumenty (zmluvy, objednávky, faktúry), ktoré organizácie zverejňujú v spolupráci s KSK. Organizácie, ktoré tieto odkazy uvedené nemajú, si tieto dokumenty zverejňujú svojpomocne na vlastnom webe
  2. Stredisko krízovej intervencie zverejňovalo zmluvy, objednávky a faktúry na webe KSK len do 9. marca 2012. Od 10. marca 2012 sú tieto dokumenty zverejňované na www.skrin.sk
  3. DSS Amália prestal k 1.1.2013 existovať ako samostatný právny subjekt a stal sa organizačnou súčasťou DSS Jasanima

Zariadenia sociálnych služieb, ktoré nie sú v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja, ale sú financované z rozpočtu KSK, nájdete tu.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 13.03.2012 12:22
Upravené: 20.04.2018 09:28