Sociálne

Názov Adresa Kontakt

Anima
Domov sociálnych služieb

Andreja Kmeťa 2,
Michalovce, 07101
Tel: 056 6433 702
E-mail: info@animadss.sk

Arcus
Špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov

Skladná 4,
Košice, 04001
Tel: 055/7292491, 055/7292492
E-mail: riaditel@arcuskosice.sk

Domko
Domov sociálnych služieb

Park mládeže 3,
Košice, 04001
Tel: 055 6001 911
E-mail: dsskepm@gmail.com

Harmonia
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov

Námestie A. Dubčeka 270/2,
072 22 Strážske
Tel: 056 6491 414
E-mail: riaditel@harmoniastrazske.sk

Idea
Domov sociálnych služieb

Breziny 264,
Prakovce, 05562
Tel: 053 4874 417
E-mail: dss.prakovce@nextra.sk

Jasanima
Domov sociálnych služieb

Špitálska 7,
Rožňava, 04801
Tel: 058 7881 645
E-mail: jasanima@vucke.sk

Lidwina
Domov sociálnych služieb

Ul. Mládeže 1,
Strážske, 07222
Tel: 056 6491 421
E-mail: riaditel@dss-strazske.sk

Lumen
Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb

Jilemnického 1707/1,
Trebišov, 07551
Tel: 056 6724 049
E-mail: lumentv@lumentv.sk

Lúč
Domov sociálnych služieb

Šemša č. 139,
044 21 Šemša
Tel: 055 6970 195 /200
E-mail: lucdsssemsa@gmail.com

Ondava
Domov sociálnych služieb

Rakovec nad Ondavou č. 45,
07203
Tel: 056 6884 841-2
E-mail: manazer@dssrakovec.sk

Regina
Domov sociálnych služieb

Kráľovce 195, 04444 E-mail: hrescakp@gmail.com

Subsidium
Špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov

Betliarska 18,
Rožňava, 04801
Tel: 058 7343 504
E-mail: ingrid.ferencikova@vucke.sk

Via Lux
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov

Andraščíkova 2,
Košice – Barca, 04017
Tel: 055 6855 421
E-mail: vialux@domov-barca.sk

* DSS Amália prestal k 1.1.2013 existovať ako samostatný právny subjekt a stal sa organizačnou súčasťou DSS Jasanima

Zariadenia sociálnych služieb, ktoré nie sú v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja, ale sú financované z rozpočtu KSK, nájdete tu.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 13.03.2012 12:22
Upravené: 25.01.2024 13:24