Zariadenia sociálnych služieb

Zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK

Zariadenia financované z rozpočtu KSK

Posudzované služby:

Košický samosprávny kraj zároveň zabezpečuje poskytovanie sociálnych služieb nielen u verejných, ale aj neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, u ktorých má zazmluvnené miesta.

Zoznam verejných poskytovateľov sociálnych služieb:

Zoznam neverejných poskytovateľov sociálnych služieb:

Neposudzované služby:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Erika Olejníková
Vytvorené: 31.12.2012 12:01
Upravené: 11.03.2019 10:21

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Výzva pre stredné školy Informačno-poradenské centrum pre Európske štrukturálne a investičné fondy