Užitočné informácie

Najčastejšie otázky a odpovede k poskytnutiu sociálnej služby

Ochrana pred násilím

Informácia o činnosti referátov sociálnych služieb

Postup pri registrácii sociálnej služby, zmene údajov v registri, podmienky registrácie a povinné prílohy, výmaz z registra:

Najčastejšie otázky a odpovede k registrácii sociálnej služby

Ako vybaviť

Evidencia žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby

Hodnotiace správy

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Erika Olejníková
Vytvorené: 04.02.2016 15:58
Upravené: 07.05.2019 14:22

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Výzva pre stredné školy Informačno-poradenské centrum pre Európske štrukturálne a investičné fondy