Kontrolná činnosť

Jednou z kompetencií krajskej samosprávy na úseku sociálnych služieb je aj vykonávanie kontrolnej činnosti u poskytovateľov sociálnych služieb, ktorí sú zapísaní v registri poskytovateľov vedenom  príslušným vyšším územným celkom. V súlade s § 81 zákona o sociálnych službách KSK kontroluje:

  • plnenie podmienok na zápis do registra počas poskytovania sociálnej služby a povinností poskytovateľa sociálnej služby,
  • hospodárenie s poskytnutým finančným príspevkom  na prevádzku poskytovanej sociálnej služby.

V rámci kontrolnej činnosti ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a kontroluje ich plnenie.

Cieľom kontrolnej činnosti poskytovateľov sociálnych služieb je zvyšovanie kvality poskytovaných sociálnych služieb. Kontrolná činnosť sa vykonáva podľa spracovaného usmernenia kontrolnej činnosti. 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 07.01.2020 09:16
Upravené: 27.09.2022 08:57

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001