Sociálny rozvoj mikroregiónov / Sociálne podnikanie

V Košickom kraji sa nachádza pomerne veľké množstvo sociálne ohrozených a vylúčených komunít. Ich spoločným znakom je rôznorodosť zložitých okolností a problémov, pre ktoré sa tieto skupiny ocitajú na okraji spoločnosti, vo finančnom nedostatku s veľkým množstvom neriešených právnych  problémov, s nízkou kvalifikáciou a malou šancou na stabilné zamestnanie. Na podporu riešenia problémov týchto skupín vznikol na Úrade KSK samostatný referát: „Referát pre sociálne vylúčené komunity“.

Medzi hlavné činnosti referátu patria:

Pomoc a podpora pre vylúčené komunity

pomoc a podpora registrovaným komunitným centrám, neziskovým organizáciám, občianskym združeniam a ďalším organizáciám i jednotlivcom pôsobiacim v oblasti rozvoja komunitného života

Vzdelávanie

zamerané na zvyšovanie kompetencií a odbornosti

  • vzdelávanie pracovníkov referátu v téme vylúčených komunít
  • vytváranie koncepcií prípadov dobrej praxe, odovzdávanie skúseností

Sociálne inovácie

zamerané na zlepšenie životných podmienok sociálne vylúčených komunít

  • Založenie, vedenie a rozvoj sociálneho podniku KSK
  • Aktívne budovanie databázy ľudí vylúčených z trhu práce ( ale so snahou o návrat na trh práce ), zdrojom informácií – terénni sociálni pracovníci a ich osobné referencie a prvý HR scríning
  • Tvorba podnikateľských príležitostí / zámerov, slúžiacich ako príklady dobrej praxe a zároveň pripravil mentorov na pomoc pri rozbiehaní podnikateľských zámerov zameraných na integráciu sociálne vylúčených komunít

Komunitné plány rozvoja sociálnych služieb – strategické plánovanie rozvoja

zamerané na zistenie skutočných potrieb sociálnych služieb a možností ich uspokojenia v obciach

Pomoc a podpora v krízových situáciách

  • Príjem, evidencia, rozdeľovanie a distribúcia ochranných pracovných pomôcok pre inštitúcie realizujúce pomoc a podporu pre sociálne znevýhodnených a vylúčených
  • Podpora v zabezpečení potrieb pre zariadenia v krízových situáciách /epidémie, živelné pohromy, požiare atď./

Adresa:

Úrad Košického samosprávneho kraja
Odbor sociálnych vecí
Nám. Maratónu Mieru 1
042 66 Košice

Telefonický kontakt:
055/72 68 299, 72 68 289

Úradné hodiny  
Pondelok 7:30-15:30
Utorok 7:30-15:30
Streda 7:30-16:30
Štvrtok 7:30-15:30
Piatok 7:30-14:30

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 07.10.2014 09:12
Upravené: 07.02.2024 14:46

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001