Sociálny rozvoj mikroregiónov / Sociálne podnikanie

V Košickom kraji sa nachádza pomerne veľké množstvo sociálne ohrozených a vylúčených komunít. Ich spoločným znakom je rôznorodosť zložitých okolností a problémov, pre ktoré sa tieto skupiny ocitajú na okraji spoločnosti, vo finančnom nedostatku s veľkým množstvom neriešených právnych  problémov, s nízkou kvalifikáciou a malou šancou na stabilné zamestnanie. Na podporu riešenia problémov týchto skupín vznikol na Úrade KSK samostatný referát. Jeho úlohou je hľadať cesty pomoci a podpory pre dané cieľové skupiny. Zameral sa na tieto priority:

1. Podpora vylúčených komunít cez rôzne aktivity komunitných centier, neziskových organizácií a samosprávy prostredníctvom:

 • pomoci a podpory registrovaným komunitným centrám, neziskovým organizáciám, občianskym združeniam a ďalším organizáciám i jednotlivcom pôsobiacim v oblasti rozvoja komunitného života
 • návštev komunít za účelom spoznania ich problémov a hľadania riešení
 • poskytovania informácií o zaujímavých aktivitách v oblasti vzdelávania, sieťovania a spolupráce podporných subjektov
 • vytvárania a zapájania sa do iniciatív a projektov napomáhajúcich rozvoju a zlepšovaniu života komunít
 • podpory druhošancového vzdelávania a ďalších aktivít smerujúcich k zvýšeniu zamestnateľnosti vylúčených komunít

2. Podpora rozvoja komunít a obcí cez sociálne podnikanie, inovácie a ďalšie nástroje sociálnej ekonomiky cez:

 • podporu, propagáciu a vzdelávanie v oblasti sociálneho podnikania a sociálnej ekonomiky
 • konzultácie k príprave, založeniu a rozbehu sociálnych podnikov pre mestá, obce, tretí sektor i podnikateľské subjekty
 • vytváranie sociálnych podnikov
 • spájanie a sieťovanie subjektov napomáhajúcich k rozvoju sociálneho podnikania v košickom kraji
 • tvorbu a realizáciu projektov napomáhajúcich rozvoju komunít, regiónov, zlepšujúcich kvalitu života občanov
 • zapájanie sa do iniciatív v oblasti komunitného plánovania, strategického a rozvojového plánovania 
 • pomoc a podporu realizácie zámerov podpory trvalej zamestnaneľnosti zraniteľných a znevýhodnených skupín, najmä dlhodobo nezamestnaných

Adresa:

Úrad Košického samosprávneho kraja
Odbor sociálnych vecí
Nám. Maratónu Mieru 1
042 66 Košice

Telefonický kontakt:
055/72 68 299, 72 68 297

Mailový kontakt: 

Úradné hodiny:

Pondelok •    7:30-15:30
Utorok •    7:30-15:30
Streda •    7:30-16:30
Štvrtok •    7:30-15:30
Piatok •    7:30-14:30

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Ladislav Ontko
Vytvorené: 07.10.2014 09:12
Upravené: 07.01.2020 09:50

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról