Sociálne vylúčené komunity

Sociálne vylúčené komunity- sociálne vylúčenie, ktorý sa využíva hlavne pri situáciách, kedy sa určitá sociálna alebo etnická skupina ocitá na okraji spoločnosti. Táto skupina stráca prístup k zdrojom, ktoré by jej umožnili ekonomickú, politickú či kultúrnu aktivitu v rámci spoločnosti.

Zdrojom takéhoto vylúčenia môže mať okrem určitej rasovej diskriminácie pôvod aj v hmotnej núdzi, v zlom (prípadne nedostatočnom) vzdelaní alebo v zlom životnom prostredí. Ak sa napríklad rodina dlhodobo nemôže zúčastňovať na spoločenských a komunitných akciách alebo nemôže posielať deti do školských táborov a podobne, dostáva sa pomaly na okraj spoločnosti z dôvodu jej neschopnosti participovať na fungovaní tejto spoločnosti.

Sociálne vylúčené komunity

  • ich obyvatelia sú geograficky, ale najmä sociálne vyčlenené na okraj spoločnosti - zažívajú kombináciu nevyhovujúceho bývania, obmedzeného prístupu k sociálnym, finančným a iným službám, k infraštruktúre, geografickú izoláciu, spojenú s nízkou úrovňou vzdelania, vysokým počtom ľudí, ktorí nemajú dokončenú úplné základné vzdelanie, vysokú nezamestnanosť...
  • miera problémov, ktoré prežívajú nie je riešiteľná v krátkodobom horizonte a  nie je riešiteľná len vlastnými silami jej obyvateľov

Sociálne vylúčenie vedie k dlhodobej nezamestnanosti, závislosti od sociálnych dávok, nízkej kvalifikovanosti, zlému zdravotnému stavu či neschopnosti plánovať do budúcnosti – a preto je to veľmi vážny spoločenský problém.

Na Úrade KSK od 1.9.2014 vznikol referát pre integráciu sociálne vylúčených komunít, ktorý sa problematike integrácie sociálne vylúčených komunít venuje.

Správu o činnosti referátu:

Adresa:

Úrad Košického samosprávneho kraja
Odbor sociálnych vecí
Nám. Maratónu Mieru 1
042 66 Košice

Telefonický kontakt:
055/72 68 299

Mailový kontakt: eleonora.veresova@vucke.sk

Úradné hodiny:

Pondelok •    7:30-15:30
Utorok •    7:30-15:30
Streda •    7:30-16:30
Štvrtok •    7:30-15:30
Piatok •    7:30-14:30

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 07.10.2014 09:12
Upravené: 11.04.2019 10:59

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Výzva pre stredné školy Informačno-poradenské centrum pre Európske štrukturálne a investičné fondy