EÚ fondy na 2014-2020

Výzvy na odborných hodnotiteľov

       

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje, vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný...

 
02.11.2015

V regiónoch vytvoríme tisícky nových miest pre škôlkarov

       

Rezort vnútra pomôže obciam s rozširovaním kapacít škôlok. Tisícky nových miest pre škôlkarov v predškolských zariadeniach vzniknú v regiónoch, kde žijú spolu kultúrne zmiešané...

 
05.11.2015

Informácia k národným projektom v programovom období 2014-2020

       

S ohľadom na všetky nevyhnutné úpravy a zmeny reflektujúce nastavenia operačného programu ministerstvo práce v spolupráci s Implementačnou agentúrou MPSVR SR a partnermi k dnešnému...

 

ÚSVRK bude prijímateľom pomoci pre tri národné projekty v programovom období 2014 - 2020

       

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity ako prijímateľ pomoci z európskych štrukturálnych fondov finalizuje prípravu národných projektov „Take away“ – I. Fáza Komplexná...

 

Slovensku hrozí, že nestihne vyčerpať jednu miliardu z eurofondov: Ako je to možné?

       

"Pri súčasnom tempe čerpania sa odhaduje, že z druhého programového obdobia sa nepodarí použiť približne jednu miliardu eur," predpokladá rozpočtová rada.

 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6] 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 07.10.2014 09:13
Upravené: 08.10.2014 09:34

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Knihy na dosah Informačno-poradenské centrum pre Európske štrukturálne a investičné fondy