Kancelária prvého kontaktu

Kancelária prvého kontaktu Odboru sociálnych vecí sa nachádza na prízemí Úradu Košického samosprávneho kraja  v miestnosti č. 101. Poskytuje základné sociálne poradenstvo o:

  • poskytovaní sociálnej služby v pôsobnosti KSK,
  • poskytovateľoch sociálnych služieb, voľných miestach v zariadeniach, poradovníkoch čakacích lehotách, 
  • ďalších možnostiach riešenia nepriaznivej sociálnej situácie občana.

Kontakt

Telefonický kontakt: 055/72 68 289
Mailový kontakt: kpk.socialne@vucke.sk
Online poradenstvo (chat): www.vucke.sk/kompetencie/socialne/chat

 

Úradné hodiny

Pondelok 8:00 - 15:00
Utorok 8:00 - 15:00
Streda 8:00 - 16:30
Štvrtok 8:00 - 15:00
Piatok 8:00 - 13:00

 

 

Plagát Kancelárie prvého kontaktu

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 09.07.2019 10:50
Upravené: 28.08.2019 13:28

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Knihy na dosah Informačno-poradenské centrum pre Európske štrukturálne a investičné fondy