Poskytovanie sociálnych služieb

Úlohou odboru sociálnych vecí Košického samosprávneho kraja je koordinovanie, zabezpečenie a financovanie sociálnych služieb. Samosprávny kraj prináša priamu pomoc svojim obyvateľom predovšetkým poskytovaním sociálnych služieb v domovoch sociálnych služieb, špecializovaných zariadeniach, zariadeniach podporovaného a núdzového bývania, domovoch na pol ceste a útulkoch. Pretože systém sociálnej pomoci nie je jednoduchý a pre našich občanov môže byť aj neprehľadný vytvoril odbor sociálnych vecí a zdravotníctva Kanceláriu prvého kontaktu poskytujúcu základné sociálne poradenstvo.

Budeme radi, ak si nájdete čas na ohodnotenie sekcie Odboru sociálnych vecí na webstránke KSK, hodnotiť môžete prostredníctvom krátkeho dotazníka dostupného tu.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 17.05.2019 13:30
Upravené: 17.05.2019 14:07

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Výzva pre stredné školy Informačno-poradenské centrum pre Európske štrukturálne a investičné fondy