Špecializované sociálne poradenstvo

Špecializované sociálne poradenstvo  je v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov  odborná činnosť zameraná na  „zistenie príčin vzniku, charakteru a rozsahu problémov fyzickej osoby, rodiny alebo komunity a poskytnutie im konkrétnej odbornej pomoci.“ Na prevádzku tejto služby poskytuje Košický samosprávny kraj v zmysle uvedeného zákona finančný príspevok na prevádzku.

Sieť špecializovaných sociálnych poradcov vytvára Košický samosprávny kraj na základe vyhlásenej výzvy na obdobie dvoch rokov. Pri zostavovaní siete špecializovaných sociálnych poradcov sa prihliada na potreby v jednotlivých mikroregiónoch kraja.

Aktuálnu sieť špecializovaných sociálnych poradcov v Košickom kraji v roku 2022 tvorí spolu 26,75 poradcov v členení:

  • 10,8 poradcov pre zdravotne ťažko postihnutých,
  • 10,84 poradcov pre sociálne vylúčené osoby,
  • 6,33 poradcov  pre osoby ohrozené násilím.

Špecializované sociálne poradenstvo je poskytované občanom kraja bezplatne.

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 09.07.2019 10:56
Upravené: 01.03.2023 08:51

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine