Odľahčovacia služba

Odľahčovacia služba sa poskytuje/zabezpečuje fyzickej osobe – opatrovanému. Cieľom tejto služby je vytvoriť pre neformálnych opatrovateľov priestor na nevyhnutný odpočinok (napr. na dovolenku, kúpeľnú liečbu a pod.) za účelom udržania fyzického a duševného zdravia a zabezpečenia priestoru na ich regeneráciu nakoľko opatrovanie v domácom prostredí je mimoriadne náročná úloha. Odľahčovacia služba sa poskytuje najviac 30 dní v kalendárnom roku ambulantnou alebo pobytovou formou. Podmienkou jej zabezpečenia je, aby mala fyzická osoba  - opatrovaný, vydaný posudok príslušným úradom práce, v ktorom sa konštatuje, že táto fyzická osoba je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby.    Záujemca o odľahčovaciu službu musí v prípade záujmu podať žiadosť o zabezpečenie odľahčovacej služby priamo konkrétnemu zariadeniu. Služba bude opatrovanému poskytnutá iba v prípade, že zariadenie má voľné miesto. Pri zabezpečení odľahčovacej služby zariadenie sociálnych služieb uzavrie s  opatrovaným zmluvu o poskytovaní konkrétnej sociálnej služby, v zmluve o.i. uvedie čas poskytovania sociálnej služby (t.j. od – do) a výšku úhrady, ktorú je opatrovaný povinný uhradiť. 

 

Odľahčovania služba sa poskytuje vo všetkých  13 zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja, a to konkrétne:

 • ARCUS – Špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov, Skladná 4, Košice,
 • DOMKO – Domov sociálnych služieb, Park mládeže 3, Košice,
 • VIA LUX – Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Andraščíkova 2, Košice-Barca
 • ANIMA - Domov sociálnych služieb,  A.Kmeťa 2, Michalovce,
 • HARMONIA - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Nám. A. Dubčeka 270, Strážske,
 • IDEA – Domov sociálnych služieb, Breziny 264, Prakovce,  
 • JASANIMA – Domov sociálnych služieb, Špitálska 7, Rožňava,  
 • LIDWINA – Domov sociálnych služieb, ul. Mládeže 1, Strážske,
 • LÚČ – Domov sociálnych služieb, Šemša 139,
 • LUMEN – Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb,  Jilemnického 1, Trebišov,
 • ONDAVA – Domov sociálnych služieb, Rakovec nad Ondavou 45,
 • REGINA - Domov sociálnych služieb, Kráľovce 195,
 • SUBSIDIUM - Špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov, Betliarska 18, Rožňava.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 20.02.2020 08:57
Upravené: 23.05.2022 08:59

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001