Požičiavanie pomôcok

Požičiavanie pomôcok je sociálna služba, ktorá sa poskytuje:

 • fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, 
 • fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom, ktorá je odkázaná na pomôcku.

V požičovni zdravotníckych pomôcok sa vypožičiavajú najmä nasledovné pomôcky:

 • posteľ mechanická,
 • posteľ polohovateľná, elektrická,
 • invalidný vozík,
 • WC stolička (s kolieskami a bez koliesok),
 • chodítko (nízke; vysoké),
 • antidekubitný matrac...

Pomôcka sa zapožičiava fyzickým osobám  na základe zmluvy o výpožičke na zmluvne dohodnutý čas, najdlhšie však do:

 • zabezpečenia pomôcky na základe verejného zdravotného poistenia,
 • zabezpečenia pomôcky formou peňažného príspevku na zaobstaranie pomôcky,
 • doby trvania podmienok pre poskytnutie pomôcky.

V zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja sú 4 požičovne zdravotníckych pomôcok v týchto zariadeniach:

 • HARMONIA, Strážske:
  Informácie o starostlivosti nájdete TU
  Informácie o požičiavaní pomôcok nájdete TU
 • LUMEN, Trebišov: 
  Informácie nájdete TU
 • VIA LUX, Barca Košice:
  Informácie o zariadení nájdete TU
  Informácie o požičiavaní pomôcok nájdete TU
   
 • ARCUS, Košice:
  Informácie o zariadení nájdete TU
  Informácie o požičiavaní pomôcok nájdete TU
  Smernicu o poskytovaní pomôcok nájdete TU

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 20.02.2020 08:59
Upravené: 23.05.2022 08:59

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001