Koncepcia rozvoja sociálnych služieb v Košickom kraji

Jednou z priorít Košického samosprávneho kraja je zvyšovanie kvality života obyvateľov, ktorí sú na pomoc kraja odkázaní. Za týmto účelom vypracováva Košický samosprávny kraj Koncepciu rozvoja sociálnych služieb spravidla na obdobie 5 rokov, v ktorej sa definujú potreby a ciele na stanovené obdobie. Koncepcia rozvoja sociálnych služieb vychádza z Národných priorít rozvoja sociálnych služieb a zo spracovaných komunitných plánov obcí a miest na území kraja. Obsahuje dôležité štatistické údaje o počte obyvateľov, vekovej a vzdelanostnej štruktúre obyvateľov kraja, o evidovanej miere nezamestnanosti, príjmovej situácií obyvateľov, o počte poberateľov  dôchodkov, počte osôb so zdravotným postihnutím a pod. Okrem týchto štatistických údajov dokument obsahuje aj prognostické údaje o stave obyvateľstva. Súčasťou koncepcie je aj strategická časť – regionálne priority a opatrenia reflektujúce na zadefinované problémy, ktoré sa každoročne premietajú do akčných plánov.

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Ladislav Ontko
Vytvorené: 02.01.2013 16:16
Upravené: 08.11.2019 11:01

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról