Zmeny v župných kultúrnych zariadeniach

Zmeny v novom roku neobišli ani kultúrne organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja.

S platnosťou od 1. 1. 2021 došlo u viacerých organizácií k zmenám, ktoré schválilo zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja (KSK) 15. 5. 2020 (Uznesenie č. 384/2020).

Prvou významnou zmenou je zlúčenie 6 kultúrnych organizácií do 3 väčších a komplexnejších celkov. Od začiatku roka 2021 vzniklo zlúčením Kultúrneho centra Údolia Bodvy a Rudohoria a Kultúrneho centra Abova Centrum kultúry Košického kraja so sídlom na Hrnčiarskej 9 v Košiciach. Súčasťou tejto organizácie s krajskou pôsobnosťou je aj vysunuté pracovisko pre oblasť Abova a pre oblasť Údolia Bodvy a Rudohoria.

Ďalšou zmenou je vznik Zemplínskeho kultúrneho centra a Hvezdárne so sídlom na Gorkého 1 v Michalovciach, ktoré vzniklo zlúčením Zemplínskeho osvetového strediska a Hvezdárne v Michalovciach. Hvezdáreň na Hrádku sa však stala vysunutým pracoviskom tohto kultúrneho centra.

Posledným zlúčením bolo vytvorené Spišské kultúrne centrum a knižnica so sídlom na Letnej 28 v Spišskej Novej Vsi. Organizácia vznikla zlúčením Spišského osvetového strediska a Spišskej knižnice v Spišskej Novej Vsi. 
Obyvatelia a návštevníci kraja však nemusia mať obavy, že prídu o kultúrne podujatia a aktivity v regióne. Vo väčšine prípadov budú zachované podľa tradícií  a budú pripravované aj nové inovatívne podujatia v rámci novovzniknutých zlúčených organizácií.

Zároveň majú s platnosťou od 1. 1. 2021 všetky kultúrne organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK jednotnú právnu formu. Prechod z rozpočtových organizácií na príspevkové umožní kultúrnym organizáciám dosahovať vlastné príjmy, zabezpečiť objektívne hodnotenie výkonov organizácií a prispeje k plneniu Koncepcie rozvoja kultúry v KSK na roky 2020 – 2025.

 

Autor/zdroj: JUDr. Anna Terezková
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 05.01.2021 11:20
Upravené: 02.02.2022 15:49

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001