Správne konania

09.06.2023

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

       
Z dôvodu, že pobyt účastníka konania nie je známy, doručuje sa písomnosť verejnou vyhláškou podľa § 26 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.
 
22.12.2021

Zverejnenie rozhodnutia podľa § 21a ods. 1 písm. c) zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave

       
Rozhodnutie o uložení poskytovania služieb vo verejnom záujme dopravcovi ARRIVA Michalovce, a.s. podľa § 21a ods. 1 písm. c) zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave.
 
22.12.2021

Zverejnenie rozhodnutia podľa § 21a ods. 1 písm. c) zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave

       
Rozhodnutie o uložení poskytovania služieb vo verejnom záujme dopravcovi eurobus, a.s. podľa § 21a ods. 1 písm. c) zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave.
 

Archív správnych konaní

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 16.12.2021 14:37
Upravené: 25.01.2022 13:12

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine