Zverejnenie rozhodnutia podľa § 21a ods. 1 písm. c) zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave

Rozhodnutie o uložení poskytovania služieb vo verejnom záujme dopravcovi ARRIVA Michalovce, a.s. podľa § 21a ods. 1 písm. c) zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave.

Rozhodnutie vo veci správneho konania pre dopravcu ARRIVA Michalovce, a.s.

Prílohy:

 • Príloha č. 1 - Zoznam pravidelných liniek prímestskej dopravy na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme
 • Príloha č. 2 - Tarifa v prímestskej pravidelnej autobusovej doprave
 • Príloha č. 3 - Osobitná tarifa v prímestskej pravidelnej autobusovej doprave
 • Príloha č. 4 - Vzor Výkazu o službách, nákladoch a výnosoch v pravidelnej autobusovej doprave
 • Príloha č. 5 - Vzor Výkazu služieb, výnosov a nákladov liniek pravidelnej autobusovej dopravy
 • Príloha č. 6
  • a) - Vzor Výkazu o tržbách z cestovného a stratách zo zliav
  • b) - Vzor Výkazu o tržbách z osobitného cestovného I a stratách zo zliav
  • c) - Vzor Výkazu o tržbách z osobitného cestovného – občania po dovŕšení 70. roku veku a stratách zo zliav
 • Príloha č. 7 - Špecifikácia ekonomicky oprávnených nákladov, nákladov, ktoré ekonomicky oprávnenými nie sú a výnosov zahŕňaných do výkonov prímestskej autobusovej dopravy
 • Príloha č. 8 - Vzor výkazu nasadzovaných autobusov v prímestskej doprave

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.12.2021 16:30
Upravené: 22.12.2021 16:59

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001