Stavebný úrad

Košický samosprávny kraj vykonáva pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu pre stavby mestských dráh a pre stavby v ich ochrannom pásme, ktoré slúžia prevádzke dráhy alebo doprave na nej, zisťuje zdroje ohrozovania mestských dráh a  nariaďuje ich odstránenie, vydáva súhlas na činnosti v ochrannom pásme mestských dráh, prejednáva priestupky podľa stavebných predpisov vo veciach stavby mestských dráh, ukladá pokuty za priestupky podľa §108 a za iné správne delikty, ku ktorým došlo v mestských dráhach podľa § 109 a  podľa stavebných predpisov.
V rámci tejto kompetencie poskytuje Košický samosprávny kraj nasledovné informácie:

14.11.2022

Zverejnenie informácií podľa § 58a odsek 3 zákona č. 50/1976 Zb.

       
Obchodné centrum Košice – Moldavská, 1. etapa a 2. etapa, 1. etapa SO 04c Preložka a ochrana káblov DPMK, SO 43b Svetelná križovatka – Alejová ul. – nové priecestie, SO 43c Preložka a ochrana káblov DPMK, SO 43d Zastávky električiek MHD – Alejová ul.
 

Archív už neaktuálnych oznamov stavebného úradu

      

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 06.10.2015 14:43
Upravené: 05.06.2018 15:16

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine