Aktuality v regionálnom rozvoji

25.04.2017

Globálne hrozby majú lokálny dopad. Ako na ne?

       
Záverečnou konferenciou nazvanou Nové prístupy k plánovaniu vo svetle pripravenosti na lokálne dopady globálnych hrozieb/trendov 25. apríla v hoteli Dália v Košiciach vyvrcholil cezhraničný slovensko – ukrajinský projekt Zosúladenie a inovácia plánovania rozvoja prihraničného SK-UA územia (ZIP).  Projekt ZIP je spolufinancovaný z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky Slovensko – Ukrajina: Spolupráca naprieč hranicou.
 
31.03.2017

Prečo sa prihlásiť do súťaže Dedina roka

       
Slovenská agentúra životného prostredia a Spolok pre obnovu dediny pozývajú na seminár Prečo sa prihlásiť do súťaže Dedina roka.
 
31.03.2017

Vyhlásenie súťaže Dedina roka

       
Slovenská agentúra životného prostredia zverejnila 21. marca 2017 podmienky a pravidlá súťaže Dedina roka pre rok 2017. Spolu s Ministerstvom životného prostredia SR, Spolkom pre obnovu dediny a Združením miest a obcí Slovenska tak vyhlásila už 9. ročník národnej súťaže Dedina roka. Záštitu nad aktuálnym ročníkom súťaže prevzal minister životného prostredia SR László Sólymos. Generálnym partnerom je COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo. Víťaz súťaže získa okrem prestížneho titulu Dedina roka 2017 aj možnosť reprezentovať SR v súťaži o Európsku cenu obnovy dediny.
 
07.03.2017

Chcete lepšie rozvody tepla, menej spotrebovanej energie? Skúste to cez projekt!

       
Informačno-poradenské centrum pre európske štrukturálne a investičné fondy (IPC EŠIF) na Úrade Košického samosprávneho kraja pripravilo dva informačné semináre, na ktorých sa môžete dozvedieť podrobnosti o dvoch výzvach z Operačného programu Kvalita životného prostredia. Prvá je zameraná na zníženie energetickej náročnosti verejných budov, druhá na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla.
 
03.03.2017

Výzva na predkladanie návrhov v programe ENI

       
Dňa 15. februára 2017 Úrad vlády Maďarska, ako riadiaci orgán programu cezhraničnej spolupráce ENI HU-SK-RO-UA vyhlásil prvú výzvu na predkladanie projektových návrhov.
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17] 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil:
Vytvorené: 11.09.2013 12:39
Upravené: 08.11.2013 10:12

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Most cez Ružín Dobrovoľníctvo