Stredné odborné školy

Stredné odborné školy (SOŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK

Názov Adresa Kontakt Riaditeľ

SOŠ automobilová

Moldavská cesta 2,
Košice, 04199

055 7298 898
sekretariatsosake.sk

RNDr. Jana Vargová (poverená vedením školy)

SOŠ

Učňovská 5,
Košice-Šaca, 04015

055 7260 100
sokoliksouhag.edu.sk

Ing. Peter Smolnický (poverený vedením školy)

SOŠ poľnohospodárstva
a služieb na vidieku

Kukučínova 23,
Košice, 04001

055 6855 389
soupbarcastonline.sk

Mgr. Blažena Čikošová

SOŠ technická

Kukučínova 23,
Košice, 04001

055 6228 031
sos.technicka.kosicegmail.com

PhDr. Ján Pituch

SOŠ

Ostrovského 1,
Košice, 04001

055 6436 891
skolaostrovskeho.sk

Ing. Elena Tibenská

SOŠ

J. Kráľa 25,
Veľké Kapušany, 07901

056 6382 641
soueneagsouekapusany.edu.sk

Ing. Vladimír Sabolčák

SOŠ technická

Hviezdoslavova 5,
Rožňava, 04801

058 7322 646
sourvke.telecom.sk

PaeDr. Diana Košťálová

SOŠ

Markušovská cesta 4,
Spišská Nová Ves, 05280

053 4461 390, 053 4462 923
skolasoussnv.sk

Ing. Vasiľ Kolesár

SOŠ - Szakközépiskola

J. Majlátha 2,
Pribeník, 07651

056 6285 020
soup-pribenikmail.t-com.sk

Ing. Štefan Dubík

SOŠ

Gemerská 1,
Košice, 04011

055 6424 371
sosgemkemail.telekom.sk

Mgr. Ingrid Sedláková

SOŠ obchodu a služieb

Školská 4,
Michalovce, 07101

056 6441 172
sososmistonline.sk

Ing. Miroslav Sivý

SOŠ obchodu a služieb

Rožňavská Baňa 211,
Rožňava, 04801

058 7325 953
skolasososrv.edu.sk

Ing. Zoltán Mitro

SOŠ drevárska

Filinského 7,
Spišská Nová Ves, 05201

053 4424 246
sosdsosdsnv.sk

Ing. Vladimír Jančík

SOŠ technická

Partizánska 1,
Michalovce, 07192

056 644 14 59
sostmisostmi.sk

Ing. Jaroslav Kapitan

SOŠ obchodu a služieb

Námestie slobody 12,
Sobrance, 07301

056 6522 264
oasooasobrance.edu.sk

Ing. Michal Gič

SOŠ - Szakközépiskola

Rákócziho 23,
Kráľovský Chlmec, 07701

056 6321 467
skolasoukchlmec.edu.sk

Ing. Ivan Beňo

SOŠ Jána Bocatia

Bocatiova 1,
Košice, 04001

055 6323 475
skolasosbocatiuske.sk

Mgr. Ján Miglec

SOŠ

Prakovce 282,
Prakovce, 05562

053 4874 108
souoaprakoke.telecom.sk,
oaprakocentrum.sk

Ing. Dušan Kluknavský

SOŠ ekonomická

Stojan 1,
Spišská Nová Ves, 05201

053 4421 757
skolaoasnv.edu.sk

Ing. Andrea Lovdijová

SOŠ Jozefa Szakkayho –
Szakkay József Szakközépiskola

Grešákova 1,
Košice, 04001

055 6224 527
skolaipari.sk

Ing. Eva Matejová

SOŠ

Mierová 727,
Strážske, 07222

056 6477 252
skolasspstraz.svcmi.sk

Mgr. Jozef Kuzemka

SOŠ - Szakközépiskola

Hlavná 54,
Moldava nad Bodvou, 04501

055 4602 139
spopsmoldavastonline.sk

PaedDr. István Stefan

* Odkazy v časti Podrobnosti a dokumenty smerujú na dokumenty (zmluvy, objednávky, faktúry), ktoré organizácie zverejňujú v spolupráci s KSK. Organizácie, ktoré tieto odkazy uvedené nemajú, si tieto dokumenty zverejňujú svojpomocne na vlastnom webe.

Zrušené školy

Názov Adresa Dokumenty * Poznámka
SOŠ pôšt a telekomunikácií Palackého 14, Košice, 04001 zmluvy
objednávky
faktúry
SOŠ pôšt a telekomunikácií bolo zlúčené s SPŠ dopravná, Košice.
SOŚ Komenského 12, Trebišov, 07501   Na uvedenej adrese funguje Súkromná stredná odborná škola DSA

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 16.04.2014 13:09
Upravené: 08.11.2018 16:27