Stredné odborné školy

Stredné odborné školy (SOŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK

Názov Adresa Kontakt Riaditeľ
SOŠ automobilová Moldavská cesta 2, Košice, 04199 055 6765 700
sekretariat@sosake.sk
RNDr. Jana Vargová
SOŠ priemyselných technológií Učňovská 5, Košice-Šaca, 04015 055 7260 100
riaditel@sossaca.sk
Ing. Peter Smolnický - poverený riadením
SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku Kukučínova 23, Košice, 04001 055 6855 389
riaditel@sospsvke.edu.sk
Ing. Jana Kalaninová
SOŠ technická Kukučínova 23, Košice, 04001 055 6228 031
sekretariat@sostke.sk
PhDr. Ján Pituch
SOŠ informačných technológií  Ostrovského 1, Košice, 04001 055 6436 891
skola@ostrovskeho.sk
Ing. Elena Tibenská

SOŠ veterinárna

Námestie mladých poľnohospodárov 2,
Košice - Barca, 04017
055 6855 347
sosvet@sosvet.sk
MVDr. Mária Ivanová
SOŠ techniky a služieb –
Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola
J. Kráľa 25, Veľké Kapušany, 07901 056 6382 712
skola@sosvkjkrala.edupage.org
Ing. Richard Mokoš
SOŠ technická Hviezdoslavova 5, Rožňava, 04801 058 7322 646
sourv@ke.telecom.sk
PaeDr. Diana Košťálová
SOŠ techniky a služieb  Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves, 05280 053 4461 390, 053 4462 923
skola@soussnv.sk
Ing. Vasiľ Kolesár
SOŠ agrotechnických a gastronomických
služieb – Agrártechnikai és Gasztronómiai Szolgáltatási Szakközépiskola
J. Majlátha 2, Pribeník, 07651 056 6285 020
sosags-pribenik@sosags.sk
Ing. Silvia Sakáčová
SOŠ beauty služieb Gemerská 1, Košice, 04011 055 6424 371
gemerska@sosbeautyke.sk
Mgr. Ingrid Sedláková
SOŠ obchodu a služieb Školská 4, Michalovce, 07101 056 6441 172
sekretariat@sososmi.sk
Ing. Miroslav Sivý
SOŠ obchodu a služieb Rožňavská Baňa 211, Rožňava, 04801 058 7325 953
skolasososrv.edu.sk

PaedDr. Eva Blažeková

SOŠ drevárska Filinského 7, Spišská Nová Ves, 05201 053 4424 246
sosd@sosdsnv.sk
Ing. Vladimír Jančík
SOŠ technická Partizánska 1, Michalovce, 07192 056 644 14 59
sostmi@sostmi.sk
Ing. Jaroslav Kapitan
SOŠ obchodu a služieb Námestie slobody 12, Sobrance, 07301 056 6522 264
skola@sosoasso.sk
Ing. Michal Gič
SOŠ techniky a remesiel –
Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola
Rákócziho 23, Kráľovský Chlmec, 07701 056 6322 678
sekretariat@soskch.sk
Mgr. Enikő Pogányová
SOŠ Obchodu a služieb Jána Bocatia Bocatiova 1, Košice, 04001 055 6323 475
skola@sosbocatiuske.sk
Ing. Martina Zeteková
SOŠ techniky a služieb Prakovce 282, Prakovce, 05562 053 4874 108
sosprako@gmail.com
Mgr. Eva Kubovčíková
SOŠ techniky a služieb SNP 607, Dobšiná, 04925 058 7941278
skola@sosdobsina.sk
Mgr. Ondrej Dovalovský
SOŠ ekonomická Stojan 1, Spišská Nová Ves, 05201 053 4421 757
oasnvsk@gmail.com
Ing. Andrea Iovdijová
SOŠ technická a ekonomická Jozefa Szakkayho – Szakkay József Műszaki és Közgazdasági Szakközépiskola Grešákova 1, Košice, 04001 055 6224 527
skola@ipari.sk
PaedDr. Gyula Rigó, PhD.
SOŠ dopravy a služieb Mierová 727, Strážske, 07222 056 6477 294
strazskesos@gmail.com
Ing. Viera Venglarčíková - poverená riadením
SOŠ agrotechnická - Agrotechnikai Szakközépiskola Hlavná 54, Moldava nad Bodvou, 04501 055 4602 139
agrotechnicka@sosmoldava.sk
Ing. Štefan Szciranka

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 16.04.2014 13:09
Upravené: 02.01.2024 10:23