Stredné odborné školy

Stredné odborné školy (SOŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK

Názov Adresa Kontakt Riaditeľ
SOŠ automobilová Moldavská cesta 2, Košice, 04199 055 7298 898
sekretariatsosake.sk
RNDr. Jana Vargová
SOŠ Učňovská 5, Košice-Šaca, 04015 055 7260 100
sokoliksouhag.edu.sk
Ing. Peter Smolnický
SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku Kukučínova 23, Košice, 04001 055 6855 389
riaditel@sospsvke.edu.sk
Mgr. Blažena Čikošová
SOŠ technická Kukučínova 23, Košice, 04001 055 6228 031
sekretariat@sostke.sk
PhDr. Ján Pituch
SOŠ Ostrovského 1, Košice, 04001 055 6436 891
skolaostrovskeho.sk
Ing. Elena Tibenská

SOŠ veterinárna

Námestie mladých poľnohospodárov 2,
Košice - Barca, 04017
055 6855 347
sosvetsosvet.sk
MVDr. Ladislav Mucha
SOŠ J. Kráľa 25, Veľké Kapušany, 07901 056 6382 641
soueneagsouekapusany.edu.sk
Ing. Vladimír Sabolčák
SOŠ technická Hviezdoslavova 5, Rožňava, 04801 058 7322 646
sourvke.telecom.sk
PaeDr. Diana Košťálová
SOŠ Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves, 05280 053 4461 390, 053 4462 923
skolasoussnv.sk
Ing. Vasiľ Kolesár
SOŠ - Szakközépiskola J. Majlátha 2, Pribeník, 07651 056 6285 020
soup-pribenikmail.t-com.sk
Ing. Silvia Sakáčová
SOŠ Gemerská 1, Košice, 04011 055 6424 371
sosgemkemail.telekom.sk
Mgr. Ingrid Sedláková
SOŠ obchodu a služieb Školská 4, Michalovce, 07101 056 6441 172
sososmistonline.sk
Ing. Miroslav Sivý
SOŠ obchodu a služieb Rožňavská Baňa 211, Rožňava, 04801 058 7325 953
skolasososrv.edu.sk

Ing. Zoltán Mitro (poverený vedením školy)

SOŠ drevárska Filinského 7, Spišská Nová Ves, 05201 053 4424 246
sosdsosdsnv.sk
Ing. Vladimír Jančík
SOŠ technická Partizánska 1, Michalovce, 07192 056 644 14 59
sostmisostmi.sk
Ing. Jaroslav Kapitan
SOŠ obchodu a služieb Námestie slobody 12, Sobrance, 07301 056 6522 264
skola@sosoasso.sk
Ing. Michal Gič
SOŠ - Szakközépiskola Rákócziho 23, Kráľovský Chlmec, 07701 056 6321 467
sekretariat@soskch.sk
Ing. Ivan Beňo
SOŠ Jána Bocatia Bocatiova 1, Košice, 04001 055 6323 475
skolasosbocatiuske.sk
Mgr. Ján Miglec
SOŠ Prakovce 282, Prakovce, 05562 053 4874 108
sosprako@gmail.com
Ing. Dušan Kluknavský
SOŠ ekonomická Stojan 1, Spišská Nová Ves, 05201 053 4421 757
oasnvsk@gmail.com
Ing. Andrea Lovdijová
SOŠ Jozefa Szakkayho – Szakkay József Szakközépiskola Grešákova 1, Košice, 04001 055 6224 527
skolaipari.sk
Ing. Eva Matejová
SOŠ Mierová 727, Strážske, 07222 056 6477 252
strazskesos@gmail.com
Mgr. Jozef Kuzemka
SOŠ - Szakközépiskola Hlavná 54, Moldava nad Bodvou, 04501 055 4602 139
spopsmoldava@mail.t-com.sk
PaedDr. István Stefan

* Odkazy v časti Podrobnosti a dokumenty smerujú na dokumenty (zmluvy, objednávky, faktúry), ktoré organizácie zverejňujú v spolupráci s KSK. Organizácie, ktoré tieto odkazy uvedené nemajú, si tieto dokumenty zverejňujú svojpomocne na vlastnom webe.

Zrušené školy

Názov Adresa Dokumenty * Poznámka
SOŠ pôšt a telekomunikácií Palackého 14, Košice, 04001 zmluvy
objednávky
faktúry
SOŠ pôšt a telekomunikácií bolo zlúčené s SPŠ dopravná, Košice.
SOŚ Komenského 12, Trebišov, 07501   Na uvedenej adrese funguje Súkromná stredná odborná škola DSA

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 16.04.2014 13:09
Upravené: 28.08.2019 14:53