Stredné odborné školy

Stredné odborné školy (SOŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK

Názov Adresa Kontakt Riaditeľ

SOŠ automobilová

Podrobnosti a dokumenty

Moldavská cesta 2,
Košice, 04199

055 7298 898

sekretariatsosake.sk

Ing. Jozef Eperješi

SOŠ

Podrobnosti a dokumenty*

Učňovská 5,
Košice-Šaca, 04015

055 7260 100

sokoliksouhag.edu.sk

Ing. Jozef Šablatúra

SOŠ poľnohospodárstva
a služieb na vidieku

Podrobnosti a dokumenty*

Kukučínova 23,
Košice, 04001

055 6855 389

soupbarcastonline.sk

Mgr. Blažena Čikošová

SOŠ technická

Podrobnosti a dokumenty*

Kukučínova 23,
Košice, 04001

055 6228 031

sos.technicka.kosicegmail.com

PhDr. Ján Pituch

SOŠ

Podrobnosti a dokumenty

Ostrovského 1,
Košice, 04001

055 6436 891

skolaostrovskeho.sk

Ing. Elena Tibenská

SOŠ

Podrobnosti a dokumenty

J. Kráľa 25,
Veľké Kapušany, 07901

056 6382 641

soueneagsouekapusany.edu.sk

Ing. Vladimír Sabolčák

SOŠ technická

Podrobnosti a dokumenty

Hviezdoslavova 5,
Rožňava, 04801

058 7322 646

sourvke.telecom.sk

PaeDr. Diana Košťálová

SOŠ

Podrobnosti a dokumenty

Markušovská cesta 4,
Spišská Nová Ves, 05280

053 4461 390, 053 4462 923

skolasoussnv.sk

Ing. Vasiľ Kolesár

SOŠ - Szakközépiskola

Podrobnosti a dokumenty

J. Majlátha 2,
Pribeník, 07651

056 6285 020

soup-pribenikmail.t-com.sk

Ing. Štefan Dubík

SOŠ

Podrobnosti a dokumenty

Gemerská 1,
Košice, 04011

055 6424 371

sosgemkemail.telekom.sk

Mgr. Ingrid Sedláková

SOŠ obchodu a služieb

Podrobnosti a dokumenty

Školská 4,
Michalovce, 07101

056 6441 172

sososmistonline.sk

Ing. Miroslav Sivý

SOŠ obchodu a služieb

Podrobnosti a dokumenty

Rožňavská Baňa 211,
Rožňava, 04801

058 7325 953

skolasososrv.edu.sk

Ing. Zoltán Mitro

SOŠ drevárska

Podrobnosti a dokumenty

Filinského 7,
Spišská Nová Ves, 05201

053 4424 246

sosdsosdsnv.sk

Ing. Vladimír Jančík

SOŠ technická

Podrobnosti a dokumenty

Partizánska 1,
Michalovce, 07192

056 644 14 59

sostmisostmi.sk

Ing. Jaroslav Kapitan

SOŠ

Podrobnosti a dokumenty*

Komenského 12,
Trebišov, 07501

056 6681 310

skolasostv.sk

RNDr. Juraj Seiler

SOŠ obchodu a služieb

Podrobnosti a dokumenty

Námestie slobody 12,
Sobrance, 07301

056 6522 264

oasooasobrance.edu.sk

Ing. Michal Gič

SOŠ - Szakközépiskola

Podrobnosti a dokumenty*

Rákócziho 23,
Kráľovský Chlmec, 07701

056 6321 467

skolasoukchlmec.edu.sk

Ing. Ivan Beňo

SOŠ Jána Bocatia

Podrobnosti a dokumenty

Bocatiova 1,
Košice, 04001

055 6323 475

skolasosbocatiuske.sk

Mgr. Ján Miglec

SOŠ

Podrobnosti a dokumenty

Prakovce 282,
Prakovce, 05562

053 4874 108

souoaprakoke.telecom.sk,
oaprakocentrum.sk

Ing. Dušan Kluknavský

SOŠ ekonomická

Podrobnosti a dokumenty

Stojan 1,
Spišská Nová Ves, 05201

053 4421 757

skolaoasnv.edu.sk

Ing. Andrea Lovdijová

SOŠ Jozefa Szakkayho –
Szakkay József Szakközépiskola

Podrobnosti a dokumenty

Grešákova 1,
Košice, 04001

055 6224 527

skolaipari.sk

Ing. Eva Matejová

SOŠ

Podrobnosti a dokumenty

Mierová 727,
Strážske, 07222

056 6477 252

skolasspstraz.svcmi.sk

Mgr. Jozef Kuzemka

SOŠ - Szakközépiskola

Podrobnosti a dokumenty

Hlavná 54,
Moldava nad Bodvou, 04501

055 4602 139

spopsmoldavastonline.sk

PaedDr. István Stefan

* Odkazy v časti Podrobnosti a dokumenty smerujú na dokumenty (zmluvy, objednávky, faktúry), ktoré organizácie zverejňujú v spolupráci s KSK. Organizácie, ktoré tieto odkazy uvedené nemajú, si tieto dokumenty zverejňujú svojpomocne na vlastnom webe.

Zrušené školy

Názov Adresa Dokumenty * Poznámka
SOŠ pôšt a telekomunikácií Palackého 14, Košice, 04001 zmluvy
objednávky
faktúry
SOŠ pôšt a telekomunikácií bolo zlúčené s SPŠ dopravná, Košice.

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 16.04.2014 13:09
Upravené: 03.08.2018 10:15