SOŠ obchodu a služieb Jána Bocatia, Košice

Adresa: Bocatiova 1, Košice, 04001
Tel: 055 6323 475
E-mail: skola@sosbocatiuske.sk
web: https://sosbocatiuske.edupage.org/

Verejné obstarávanie
Archív zmlúv z rokov 2011-2018
Ostatné dokumenty (zmluvy, objednávky, faktúry) si organizácia zverejňuje svojpomocne na vlastnom webe.

Členovia Rady školy:

 1. Mgr. Ján Mikovčík, predseda – zástupca pedagogických zamestnancov
 2. Jozef Csorosz - zástupca pedagogických zamestnancov
 3. Ing. Daniela Sárosiová - zástupca nepedagogických zamestnancov
 4. Zuzana Vargová - zástupca rodičov
 5. Mgr. Ivan Smatana - zástupca rodičov
 6. Mgr. Iveta Skybová - zástupca rodičov
 7. Mária Dorčáková - zástupca žiakov
 8. Ing. Emil Kočiš, PhD. - delegovaný poslanec
 9. Ing.Marcel Blaščák - delegovaný neposlanec
 10. Ing. Michal Šenitko - delegovaný zástupca inštitúcie podieľajúcej sa na koordinácii odborného vzdelávania (nominovaný stavovskou organizáciou)
 11. Mgr. Marián Horenský, PhD. - delegovaný zástupca zriaďovateľa

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 28.04.2014 10:08
Upravené: 28.07.2022 11:43

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine