SOŠ obchodu a služieb Jána Bocatia, Košice

Adresa: Bocatiova 1, Košice, 04001
Tel: 055 6323 475
E-mail: skola@sosbocatiuske.sk
web: https://sosbocatiuske.edupage.org/

Verejné obstarávanie
Archív zmlúv z rokov 2011-2018
Ostatné dokumenty (zmluvy, objednávky, faktúry) si organizácia zverejňuje svojpomocne na vlastnom webe.

Členovia Rady školy:

 1. Mgr. Ján Mikovčík, predseda - pedagogický zamestnanec
 2. Mgr. Andrea Jančová - pedagogický zamestnanec
 3. Ing. Daniela Sárosiová - nepedagogický zamestnanec
 4. RNDr. Mária Kolesárová, PhD. - zástupca rodičov
 5. Helena Debnáriková - zástupca rodičov
 6. Karol Tužičin - zástupca rodičov
 7. Patrícia Turisová - zástupca žiakov
 8. Iveta Adamčíková - delegovaný poslanec
 9. Ing. Marcel Blaščák - delegovaný neposlanec – DM market
 10. Ing. Michal Šenitko, Slovenský zväz kuchárov a cukrárov - delegovaný zástupca - inštitúcie podieľajúcej sa na koordinácii odborného vzdelávania (nominovaný stavovskou organizáciou)
 11. Mgr. Marián Horenský, PhD., odbor školstva - delegovaný zástupca  za Úrad KSK
   

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Oliver Tóth Hajdu
Vytvorené: 28.04.2014 10:08
Upravené: 15.02.2024 12:49

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001