Gymnáziá

Gymnáziá v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK

Názov Adresa Kontakt Riaditeľ

Gymnázium

Podrobnosti a dokumenty*

SNP 1,
Gelnica, 05680

053 4821 296

gymgymgl.sk

RNDr. Dušan Andraško

Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským - Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola

Podrobnosti a dokumenty*

Kuzmányho 6,
Košice, 04174

055 6221 954

skolamaraigimi.sk

Mgr. Eva Csurkó

Gymnázium

Podrobnosti a dokumenty

Poštová 9,
Košice, 04252

055 6226 604

skolagympos.sk

Mgr. Otto Révész

Gymnázium

Podrobnosti a dokumenty

Šrobárova 1,
Košice, 042 23

055 6221 951

srobarkasrobarka.sk

PaedDr. Zlatica Frankovičová

Gymnázium

Podrobnosti a dokumenty*

Trebišovská 12,
Košice, 04011

055 6443 649

skolagt12.sk

Mgr. Jana Šalagovičová  (poverená vedením školy)

Gymnázium

Podrobnosti a dokumenty*

Alejová 1,
Košice, 04149

055 6785 704

skolagymalke.svcmi.sk

PhDr. Ľubomík Sobek

Gymnázium

Podrobnosti a dokumenty

Opatovská cesta 7,
Košice, 04135

055 7274 411-4

zastupcagymopatke.edu.sk

Mgr. Lenka Heszélyová

Gymnázium Štefana Moysesa

Podrobnosti a dokumenty

Školská 13,
Moldava nad Bodvou, 04517

055 4602 138

skolagymmoldava.edu.sk

RNDr. Zuzana Borovská

Gymnázium Pavla Horova

Podrobnosti a dokumenty

Masarykova 1,
Michalovce, 07179

056 6423 097

gphgphmi.sk

Mg. Katarína Olšavová

Gymnázium - Gimnázium

Podrobnosti a dokumenty*

Fábryho 1,
Veľké Kapušany, 07901

056 6286 251, 056 6382 886

skolagymkap.svcmi.sk

PhDr. Judita Lecková

Gymnázium

Podrobnosti a dokumenty*

ul. Ľ. Štúra 26,
Michalovce, 07101

056 6441 346

skolagymnmi.svcmi.sk

Mgr. Anna Osifová

Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika -
Pavol Jozef Šafárik Gimnázium

Podrobnosti a dokumenty*

Akademika Hronca 1,
Rožňava, 04801

058 7324 503

skolagymrv.sk

Mgr. Jozef Matis

Gymnázium

Podrobnosti a dokumenty

Javorová 16,
Spišská Nová Ves, 05201

053 4413 948

skolagjavsnv.edu.sk

PaedDr. Ingeborg Skalská

Gymnázium

Podrobnosti a dokumenty*

Lorencova 46,
Krompachy, 05342

053 4472 315

gymkrompgmail.com

PaedDr. Darina Dudičová

Gymnázium

Podrobnosti a dokumenty

Školská 7,
Spišská Nová Ves, 052 01

053 4422 259,
053 4428 828,

skolagymsnv.sk

Mgr. Jozef Kačenga

Gymnázium

Podrobnosti a dokumenty

Kpt. Nálepku 6,
Sobrance, 07301

056 6522 464

gsobrancegsobrance.edu.sk

Mgr. Marián Mižák

Gymnázium - Gimnázium

Podrobnosti a dokumenty*

Horešská 18,
Kráľovský Chlmec, 07701

056 6321 539

gymkchgymkch.edu.sk

RNDr. Mária Ténaiová

Gymnázium

Podrobnosti a dokumenty

Komenského 32,
Trebišov, 07501

056 6722 260

skolagymtv.sk

Mgr. Mária Kašaiová

Športové gymnázium

Podrobnosti a dokumenty

Trieda SNP 104,
Košice, 04011

055 6420 681

sgkesportgymke.sk

PaedDr. Tatiana Švecová

* Odkazy v poslednom stĺpci vpravo smerujú na dokumenty, ktoré organizácie zverejňujú v spolupráci s KSK. Organizácie, ktoré tieto odkazy uvedené nemajú, si tieto dokumenty zverejňujú svojpomocne na vlastnom webe.

Zrušené školy

Názov Adresa Dokumenty * Poznámka
Gymnázium Exnárova 10, Košice zmluvy
objednávky
faktúry
Gymnázium Exnárova 10, Košice bolo zlúčené s Gymnáziom Alejova 1, Košice k 31.8.2012

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 28.04.2014 14:08
Upravené: 01.10.2018 16:00