Gymnáziá

Gymnáziá v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK

Názov Adresa Kontakt Riaditeľ

Gymnázium

SNP 1,
Gelnica, 05680

053 4821 296
gymgymgl.sk

RNDr. Dušan Andraško

Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským - Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola

Kuzmányho 6,
Košice, 04174

055 6221 954
skolamaraigimi.sk

Mgr. Eva Csurkó

Gymnázium

Poštová 9,
Košice, 04252

055 6226 604
skolagympos.sk

Mgr. Otto Révész

Gymnázium

Šrobárova 1,
Košice, 042 23

055 6221 951
srobarkasrobarka.sk

PaedDr. Zlatica Frankovičová

Gymnázium

Trebišovská 12,
Košice, 04011

055 6443 649
skolagt12.sk

Mgr. Jana Šalagovičová

Gymnázium

Alejová 1,
Košice, 04149

055 6785 704
skolagymalke.svcmi.sk

PhDr. Ľubomík Sobek

Gymnázium

Opatovská cesta 7,
Košice, 04135

055 7274 411-4
zastupcagymopatke.edu.sk

Mgr. Lenka Heszélyová

Gymnázium Štefana Moysesa

Školská 13,
Moldava nad Bodvou, 04517

055 4602 138
skolagymmoldava.edu.sk

RNDr. Zuzana Borovská

Gymnázium Pavla Horova

Masarykova 1,
Michalovce, 07179

056 6423 097
gphgphmi.sk

Mg. Katarína Olšavová

Gymnázium - Gimnázium

Fábryho 1,
Veľké Kapušany, 07901

056 6286 251, 056 6382 886
skolagymkap.svcmi.sk

PhDr. Judita Lecková

Gymnázium

ul. Ľ. Štúra 26,
Michalovce, 07101

056 6441 346
skolagymnmi.svcmi.sk

Mgr. Anna Osifová

Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika -
Pavol Jozef Šafárik Gimnázium

Akademika Hronca 1,
Rožňava, 04801

058 7324 503
skolagymrv.sk

Mgr. Jozef Matis

Gymnázium

Javorová 16,
Spišská Nová Ves, 05201

053 4413 948
skolagjavsnv.edu.sk

PaedDr. Ingeborg Skalská

Gymnázium

Lorencova 46,
Krompachy, 05342

053 4472 315
gymkrompgmail.com

PaedDr. Darina Dudičová

Gymnázium

Školská 7,
Spišská Nová Ves, 052 01

053 4422 259,
053 4428 828,
skolagymsnv.sk

Mgr. Jozef Kačenga

Gymnázium

Kpt. Nálepku 6,
Sobrance, 07301

056 6522 464
gsobrancegsobrance.edu.sk

Mgr. Marián Mižák

Gymnázium - Gimnázium

Horešská 18,
Kráľovský Chlmec, 07701

056 6321 539
gymkchgymkch.edu.sk

RNDr. Mária Ténaiová

Gymnázium

Komenského 32,
Trebišov, 07501

056 6722 260
skolagymtv.sk

Mgr. Mária Kašaiová

Športové gymnázium

Trieda SNP 104,
Košice, 04011

055 6420 681
sgkesportgymke.sk

PaedDr. Tatiana Švecová

* Odkazy v poslednom stĺpci vpravo smerujú na dokumenty, ktoré organizácie zverejňujú v spolupráci s KSK. Organizácie, ktoré tieto odkazy uvedené nemajú, si tieto dokumenty zverejňujú svojpomocne na vlastnom webe.

Zrušené školy

Názov Adresa Dokumenty * Poznámka
Gymnázium Exnárova 10, Košice zmluvy
objednávky
faktúry
Gymnázium Exnárova 10, Košice bolo zlúčené s Gymnáziom Alejova 1, Košice k 31.8.2012

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 28.04.2014 14:08
Upravené: 09.11.2018 10:15