Gymnáziá

Gymnáziá v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK

Názov Adresa Kontakt Riaditeľ
Gymnázium SNP 1, Gelnica, 05680 053 4821 296
skola.gymglgmail.com
RNDr. Dušan Andraško
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským - Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola Kuzmányho 6, Košice, 04174 055 6221 954
skolamaraigimi.sk
Mgr. Eva Csurkó
Gymnázium Poštová 9, Košice, 04252 055 6226 604
skolagympos.sk
Mgr. Otto Révész
Gymnázium Šrobárova 1, Košice, 042 23 055 6221 951
srobarkasrobarka.sk
Mgr. PaedDr. Zlatica Frankovičová
Gymnázium Trebišovská 12, Košice, 04011 055 6443 649
skolagt12.sk
Mgr. Jana Šalagovičová
Gymnázium Alejová 1, Košice, 04149 055 7296 686
gymnazium.alejovagaleje.sk
PhDr. Ľubomír Sobek
Gymnázium Opatovská cesta 7, Košice, 04135 055 7274 411-4
skolaopatovska.sk
Mgr. Lenka Hézselyová
Gymnázium Štefana Moysesa Školská 13, Moldava nad Bodvou, 04517 055 4898 282
skolagymmoldava.sk
RNDr. Csilla Nagyová
Gymnázium Pavla Horova Masarykova 1, Michalovce, 07179 056 6423 097
gphgphmi.sk
Mgr. Katarína Olšavová
Gymnázium - Gimnázium Fábryho 1, Veľké Kapušany, 07901 056 6286 251, 056 6382 886
skolagymkap.svcmi.sk
Mgr. Ľudovít Mišľan, PhD., MBA
Gymnázium ul. Ľ. Štúra 26, Michalovce, 07101 056 6441 346
skolagymnmi.svcmi.sk
PaedDr. Adriana Petrová, PhD.
Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium Akademika Hronca 1, Rožňava, 04801 058 7324 503
skolagymrv.sk
PaedDr. Katarína Adamková
Gymnázium Javorová 16, Spišská Nová Ves, 05201 053 4413 948
skola@gjavsnv.edu.sk
PaedDr. Ingeborg Skalská - poverená riadením
Gymnázium Lorencova 46, Krompachy, 05342 053 4472 315
gymkrompgmail.com
PaedDr. Darina Dudičová
Gymnázium Školská 7, Spišská Nová Ves, 052 01 053 4422 259,
053 4428 828,
skolagymsnv.sk
Mgr. Jozef Kačenga
Gymnázium Kpt. Nálepku 6, Sobrance, 07301 056 6522 464
gsobrancegsobrance.sk
Mgr. Marián Mižák
Gymnázium - Gimnázium Horešská 18, Kráľovský Chlmec, 07701 056 6321 539
gymkchgymkch.edu.sk
PaedDr. Gabriel Dobos
Gymnázium Komenského 32, Trebišov, 07501 056 6722 260
skolagymtv.sk
PaedDr. Mária Kašaiová

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 28.04.2014 14:08
Upravené: 25.08.2021 13:42