Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským - Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola

Adresa: Kuzmányho 6, Košice, 04174
Tel: 055 6221 954
E-mail: skola@maraigimi.sk
web: http://www.maraigimi.sk/

Verejné obstarávania
Iné dokumenty (zmluvy, objednávky, faktúry) si organizácia zverejňuje svojpomocne na vlastnom webe.

Členovia rady školy:

 1. Mgr. Edit Lejko - zástupca pedagogických zamestnancov
 2. Mgr. István Miko - zástupca pedagogických zamestnancov
 3. Terézia Hajasová, predseda - zástupca nepedagogických zamestnancov
 4. MUDr. Andrea Pallas - zástupca rodičov
 5. Albert Tankó - zástupca rodičov
 6. Ing. Zsuzsa Eötvös - zástupca rodičov
 7. Ladislav Gőrőg - zástupca študentov
 8. Juraj Nagy - delegovaný poslanec
 9. Roland Szabó - delegovaný poslanec
 10. Ing. Angelika Hanesz - delegovaný zástupca organizácie, ktorá spolupracuje so školou
 11. Ing. Valéria Rácz - delegovaný zástupca zriaďovateľa

   

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 28.04.2014 13:46
Upravené: 02.08.2019 13:43

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról