Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským - Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola

Adresa: Kuzmányho 6, Košice, 04174
Tel: 055 6221 954
E-mail: skola@maraigimi.sk
web: http://www.maraigimi.sk/

Verejné obstarávania
Iné dokumenty (zmluvy, objednávky, faktúry) si organizácia zverejňuje svojpomocne na vlastnom webe.

Členovia rady školy:

 1. Mgr. Edit Lejko - zástupca pedagogických zamestnancov
 2. Mgr. István Miko - zástupca pedagogických zamestnancov
 3. Kristína Bauerneblová - zástupca nepedagogických zamestnancov
 4. Mgr. Zuzana Mihalčinová - zástupca rodičov
 5. Ing. Viliam Ferencei, predseda - zástupca rodičov
 6. Albert Tankó - zástupca rodičov
 7. Lucia Ténai - zástupca študentov
 8. Györgi Nagy - delegovaný poslanec
 9. doc. MVDr. Ladislav Molnár, PhD. - delegovaný poslanec
 10. Mgr. Natália Vince - delegovaný zástupca za Úrad KSK
 11. Ing. Miroslava Beňová - delegovaný zástupca za Úrad KSK

   

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Oliver Tóth Hajdu
Vytvorené: 28.04.2014 13:46
Upravené: 13.02.2024 14:20

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001