Stredné priemyselné školy

Stredné priemyselné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK

Názov Adresa Kontakt Riaditeľ
Stredná priemyselná škola dopravná Hlavná 113,
Košice, 04001
055 7277 011
spsdkespsdopke.edu.sk
Ing. Martin Hospodár
Stredná priemyselná škola elektrotechnická Komenského 44,
Košice, 04001
055 6332 311
spsespseke.sk
Ing. Štefan Krištín
Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická Lermontovova 1,
Košice, 04001
055 6325 411
spsstagespssagke.edu.sk
Ing. Michal Mitrík, PhD.
Stredná priemyselná škola strojnícka Komenského 2,
Košice, 04001
055 6228 875, 055 6228 876
spsstrojspsske.sk
Mgr. Rastislav Friga
Stredná priemyselná škola technická Hviezdoslavova 6,
Spišská Nová Ves
053 4466 249
skolastrojsnv.sk
RNDr. Ladislav Ruttkay

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Matej Pčola
Vytvorené: 28.04.2014 10:30
Upravené: 03.09.2020 10:40