Stredné priemyselné školy

Stredné priemyselné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK

Názov Adresa Kontakt Riaditeľ

Stredná priemyselná škola dopravná

Podrobnosti a dokumenty

Hlavná 113,
Košice, 04001

055 7277 011

spsdkespsdopke.edu.sk

Ing. Peter Parimucha, PhD.

Stredná priemyselná škola elektrotechnická

Podrobnosti a dokumenty

Komenského 44,
Košice, 04001

055 6332 311

spsespseke.sk

Ing. Štefan Krištín

Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická

Podrobnosti a dokumenty*

Lermontovova 1,
Košice, 04001

055 6325 411

spsstagespssagke.edu.sk

Ing. Michal Mitrík, PhD.

Stredná priemyselná škola

Podrobnosti a dokumenty

Komenského 2,
Košice, 04001

055 6228 875, 055 6228 876

spsstrojspsske.sk

Mgr. Rastislav Friga

* Odkazy v časti Podrobnosti a dokumenty smerujú na dokumenty (zmluvy, objednávky, faktúry), ktoré organizácie zverejňujú v spolupráci s KSK. Organizácie, ktoré tieto odkazy uvedené nemajú, si tieto dokumenty zverejňujú svojpomocne na vlastnom webe.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 28.04.2014 10:30
Upravené: 03.08.2018 12:44