Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium Rožňava

Adresa: Akademika Hronca 1, Rožňava, 04801
Tel: 058 7324 503
E-mail: skola@gymrv.sk
web: https://gymrv.edupage.org/

Verejné obstarávania
Ostatné dokumenty (zmluvy, objednávky, faktúry) si organizácia zverejňuje svojpomocne na vlastnom webe.

Členovia rady školy:

 1. Mgr. Soňa Kostková, predseda - pedagogický zamestnanec
 2. Mgr. Lýdia Kalinová - pedagogický zamestnanec
 3. Mgr. Ingrid Genčiová, MBA - nepedagogický zamestnanec
 4. PhDr. Iveta Badinová - zástupca rodičov
 5. Bc. Beáta Spišiak Kopčíková - zástupca rodičov
 6. Štefan Hlivák - zástupca rodičov
 7. Vladimír Tešlár - zástupca žiakov
 8. Beáta Beke - delegovaný poslanec
 9. Pavol Burdiga - delegovaný poslanec
 10. JUDr. Martin Uličný, odbor školstva - delegovaný zástupca  - organizácie spolupracujúcej so školou
 11. MVDr. Katarína Franková, odbor školstva - delegovaný zástupca  za Úrad KSK
   

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Oliver Tóth Hajdu
Vytvorené: 28.04.2014 13:54
Upravené: 16.02.2024 08:53

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001