Gymnázium Gelnica

Adresa: SNP 1, Gelnica, 05680
Tel: 053 4821 296
E-mail: gym@gymgl.sk
web: https://gymgl.edupage.org/ 

Organizácia zverejňuje dokumenty (zmluvy, objednávky, faktúry) svojpomocne na vlastnom webe.

Členovia rady školy:

 1. Mgr. Ivana Richnavská, predseda - zástupca pedagogických zamestnancov
 2. Mgr. Jaroslava Viťazková - zástupca pedagogických zamestnancov
 3. Anežka Dzurendová - zástupca nepedagogických zamestnancov
 4. Mgr. Libuša Lormanová - zástupca rodičov
 5. Zuzana Macejková - zástupca rodičov
 6. Ing. Martina Smoradová - zástupca rodičov
 7. Vratko Popeláš - zástupca žiakov
 8. Ing. Igor Petrik - delegovaný poslanec
 9. Ing. Dušan Tomaško, MBA - delegovaný poslanec
 10. PhDr. Anna Heribanová - delegovaný zástupca zriaďovateľa
 11. PaedDr. Eva Štefanová - delegovaný zástupca zriaďovateľa

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 28.04.2014 13:45
Upravené: 07.11.2018 16:22

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Knihy na dosah Via Carpatia