Gymnázium ul. Ľ.Štúra, Michalovce

Adresa: ul. Ľ. Štúra 26, Michalovce, 07101
Tel: 056 6441 346
E-mail: skola@gymnmi.svcmi.sk
web: http://www.gymmi.sk/

Organizácia zverejňuje dokumenty (zmluvy, objednávky, faktúry) svojpomocne na vlastnom webe.

Členovia rady školy:

 1. Mgr. Vladislav Hudymač, predseda - zástupca pedagogických zamestnancov
 2. Mgr. Igor Paraska - zástupca pedagogických zamestnancov
 3. Jana Dziaková - zástupca nepedagogických zamestnancov
 4. Ing. Anna Rumberová - zástupca rodičov
 5. Ing. Dana Janošová - zástupca rodičov
 6. Ing. Jozef Čermák - zástupca rodičov
 7. Barbora Dulínová - zástupca žiakov
 8. Mgr. Milan Kaplan - delegovaný poslanec
 9. MUDr. Ján Mihalečko - delegovaný poslanec
 10. PaedDr. Gabriela Pasteľáková - delegovaný zástupca organizácie, ktorá spolupracuje so školou
 11. Ing. Mária Cengelová - delegovaný zástupca zriaďovateľa

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 28.04.2014 13:54
Upravené: 18.03.2019 15:56

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Výzva pre stredné školy Informačno-poradenské centrum pre Európske štrukturálne a investičné fondy