Gymnázium ul. Ľ.Štúra, Michalovce

Adresa: ul. Ľ. Štúra 26, Michalovce, 07101
Tel: 056 6441 346
E-mail: skola@gymnmi.svcmi.sk
web: https://gymmi.edupage.org/

Verejné obstarávania
Ostatné dokumenty (zmluvy, objednávky, faktúry) si organizácia zverejňuje svojpomocne na vlastnom webe.

Členovia rady školy:

 1. PhDr. Jana Husárová - pedagogický zamestnanec
 2. PaedDr. Mária Vanšovská - pedagogický zamestnanec
 3. Ing. Beáta Polláková - nepedagogický zamestnanec
 4. MUDr. Pavel Kerecman, predseda - zástupca rodičov
 5. MVDr. Boleslav Lešo, PhD. - zástupca rodičov
 6. MUDr. Bohdan Koziak - zástupca rodičov
 7. Alex Šurík - zástupca žiakov
 8. Mgr. Milan Kaplan - delegovaný poslanec
 9. MUDr. Ján Mihalečko - delegovaný poslanec
 10. RNDr. Ivana Péchyová, odbor školstva - delegovaný zástupca  za Úrad KSK
 11. PhDr. Eva Farkašovská, odbor školstva - delegovaný zástupca  za Úrad KSK

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Oliver Tóth Hajdu
Vytvorené: 28.04.2014 13:54
Upravené: 16.02.2024 08:02

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001