Gymnázium ul. Ľ.Štúra, Michalovce

Adresa: ul. Ľ. Štúra 26, Michalovce, 07101
Tel: 056 6441 346
E-mail: skola@gymnmi.svcmi.sk
web: https://gymmi.edupage.org/

Verejné obstarávania
Ostatné dokumenty (zmluvy, objednávky, faktúry) si organizácia zverejňuje svojpomocne na vlastnom webe.

Členovia rady školy:

 1. Mgr. Vladislav Hudymač, predseda - zástupca pedagogických zamestnancov
 2. Mgr. Igor Paraska - zástupca pedagogických zamestnancov
 3. Miriam Muchová - zástupca nepedagogických zamestnancov
 4. MVDr. Boleslav Lešo, PhD. - zástupca rodičov
 5. Mgr. Juraj Gajdošoci - zástupca rodičov
 6. Ing. Jozef Čermák - zástupca rodičov
 7. Sára Balážová - zástupca žiakov
 8. Mgr. Milan Kaplan - delegovaný poslanec
 9. MUDr. Ján Mihalečko - delegovaný poslanec
 10. Mgr. Andrea Gajdošová - delegovaný zástupca zriaďovateľa
 11. Ing. Henrieta Kubová - delegovaný zástupca zriaďovateľa

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 28.04.2014 13:54
Upravené: 19.08.2022 13:44

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine