Gymnázium - Gimnázium Veľké Kapušany

Adresa: Fábryho 1, Veľké Kapušany, 07901
Tel: 056 6286 251, 056 6382 886
E-mail: skola@gymkap.svcmi.sk
web: http://www.gvk.sk/

Verejné obstarávania
Ostatné dokumenty (zmluvy, objednávky, faktúry) si organizácia zverejňuje svojpomocne na vlastnom webe.

Členovia rady školy:

 1. Mgr. Igor Beňo - zástupca pedagogických zamestnancov
 2. Mgr. Beáta Tokár - zástupca pedagogických zamestnancov
 3. Erika Ráczová - zástupca nepedagogických zamestnancov
 4. Gejza Brandič - zástupca rodičov
 5. PaedDr. Silvia Pappová, predseda - zástupca rodičov
 6. Ing. Magdaléna Vincová - zástupca rodičov
 7. Viktória Pappová - zástupca žiakov
 8. Viliam Zahorčák - delegovaný poslanec
 9. Csaba Furik - delegovaný poslanec
 10. Ing. Zuzana Janičáková - delegovaný zástupca organizácie, ktorá spolupracuje so školou
 11. Ing. Mária Kokardová - delegovaný zástupca zriaďovateľa

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 28.04.2014 13:53
Upravené: 07.08.2019 10:16

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine