SOŠ Ostrovského, Košice

Adresa: Ostrovského 1, Košice, 04001
Tel: 055 6436 891
E-mail: skola@ostrovskeho.sk
web: http://www.ostrovskeho.sk/

Členovia Rady školy:

  1. Ing. Marcela Timková, predseda - zástupca pedagogických zamestnancov
  2. Ing. Peter Tokoš - zástupca pedagogických zamestnancov
  3. Bc. Ida Kerekešová - zástupca nepedagogických zamestnancov
  4. Jozefína Jusková - zástupca rodičov
  5. Alena Horenská - zástupca rodičov
  6. Bc. Anna Mertinková - zástupca rodičov
  7. Patrícia Klementisová - zástupca žiakov
  8. Mgr. Peter Berinšter - delegovaný poslanec
  9. Ing. František Petro - delegovaný poslanec
  10. Ing. Ladislav Lúchava - delegovaný zástupca inštitúcie podieľajúcej sa na koordinácii odborného vzdelávania (nominovaný stavovskou organizáciou) 
  11. JUDr. Boris Bilčák - delegovaný zástupca zriaďovateľa

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 28.04.2014 09:37
Upravené: 08.03.2019 15:50

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Výzva pre stredné školy Informačno-poradenské centrum pre Európske štrukturálne a investičné fondy