SOŠ obchodu a služieb Rožňava

Adresa: Rožňavská Baňa 211, Rožňava, 04801
Tel: 058 7325 953
E-mail: skola@sososrv.edu.sk
web: https://sososrv.edupage.org/

Členovia Rady školy:

  1. PaedDr. Eva Blažeková, predseda - zástupca pedagogických zamestnancov
  2. Bc. Katarína Nemčková - zástupca pedagogických zamestnancov
  3. Alžbeta Mareková - zástupca nepedagogických zamestnancov
  4. Ing. Jana Kupčová - zástupca rodičov
  5. Veronika Beczová - zástupca rodičov
  6. Janka Palečková - zástupca rodičov
  7. Frederika Bartóková - zástupca žiakov
  8. Ing. Štefan Bašták - delegovaný poslanec
  9. Juraj Nagy - delegovaný poslanec
  10. RNDr. Viera Juríková, odbor školstva - delegovaný zástupca za Úrad KSK

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 28.04.2014 10:01
Upravené: 25.03.2019 09:34

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Výzva pre stredné školy Informačno-poradenské centrum pre Európske štrukturálne a investičné fondy