SOŠ obchodu a služieb Rožňava

Adresa: Rožňavská Baňa 211, Rožňava, 04801
Tel: 058 7325 953
E-mail: skola@sososrv.edu.sk
web: https://sososrv.edupage.org/

Členovia Rady školy:

 1. Ing. Marcela Timková - zástupca pedagogických zamestnancov
 2. Ing. Štefan Kandráč - delegovaný zástupca zriaďovateľa
 3. MUDr. Renáta Lenártová, PhD. - delegovaný zástupca zriaďovateľa
 4. JUDr. Jaroslav Hlinka - delegovaný zástupca zriaďovateľa
 5. Ing. Ladislava Lúchavá - delegovaný zástupca zriaďovateľa
 6. Ing. Peter Tokoš - zástupca pedagogických zamestnancov
 7. Bc. Ida Kerekešová - zástupca nepedagogických zamestnancov
 8. Henrieta Benariková - zástupca rodičov
 9. Jana Sujová - zástupca rodičov
 10. Mgr. Diana Susová - zástupca rodičov
 11. Patrícia Klementisová - zástupca žiakov

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 28.04.2014 10:01
Upravené: 08.11.2018 16:01

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Knihy na dosah Via Carpatia