SOŠ obchodu a služieb Rožňava

Adresa: Rožňavská Baňa 211, Rožňava, 04801
Tel: 058 7325 953
E-mail: skola@sososrv.edu.sk
web: https://sososrv.edupage.org/

Členovia Rady školy:

 1. PaedDr. Eva Blažeková, predseda - zástupca pedagogických zamestnancov
 2. Bc. Katarína Nemčková - zástupca pedagogických zamestnancov
 3. Alžbeta Mareková - zástupca nepedagogických zamestnancov
 4. Ing. Jana Kupčová - zástupca rodičov
 5. Veronika Beczová - zástupca rodičov
 6. Viera Benediktiová - zástupca rodičov
 7. Frederika Bartóková - zástupca žiakov
 8. Ing. Štefan Bašták - delegovaný poslanec
 9. Juraj Nagy - delegovaný poslanec
 10. RNDr. Viera Juríková - delegovaný zástupca zriaďovateľa
 11. Ing. Mária Kokardová - delegovaný zástupca zriaďovateľa

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 28.04.2014 10:01
Upravené: 22.10.2019 16:27

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról