SOŠ agrotechnických a gastronomických služieb – Agrártechnikai és Gasztronómiai Szolgáltatási Szakközépiskola

Adresa: J. Majlátha 2, Pribeník, 07651
Tel: 056 6285 020
E-mail: sosags-pribenik@sosags.sk
web: https://sospribenik.edupage.org/

Členovia Rady školy:

 1. RNDr. Silvia Šimková - pedagogický zamestnanec
 2. Ján Tóth Kuzma - pedagogický zamestnanec
 3. Gabriel Štepan, predseda - Nepedagogický zamestnanec
 4. Gabriela Lipanová - zástupca rodičov
 5. Silvia Silágyiová - zástupca rodičov
 6. Renáta Pásztorová - zástupca rodičov
 7. Diana Vaškiová - zástupca žiakov
 8. Gejza Sačko - delegovaný poslanec
 9. Csaba Furik - delegovaný poslanec
 10. Annamária Bánhegyiová, M.F.S. s.r.o., - delegovaný zástupca - inštitúcie podieľajúcej sa na koordinácii odborného vzdelávania (nominovaný stavovskou organizáciou)
 11. PhDr. Eva Farkašovská, odbor školstva - delegovaný zástupca  za Úrad KSK

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Oliver Tóth Hajdu
Vytvorené: 28.04.2014 09:58
Upravené: 16.02.2024 10:32

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001