SOŠ agrotechnických a gastronomických služieb – Agrártechnikai és Gasztronómiai Szolgáltatási Szakközépiskola

Adresa: J. Majlátha 2, Pribeník, 07651
Tel: 056 6285 020
E-mail: sosags-pribenik@sosags.sk
web: https://sospribenik.edupage.org/

Členovia Rady školy:

 1. Ing. Juraj Košara - zástupca pedagogických zamestnancov
 2. Ján Tóth-Kozma - zástupca pedagogických zamestnancov
 3. Gabriel Štepan, predseda - zástupca nepedagogických zamestnancov
 4. Renáta Pásztorová - zástupca rodičov
 5. Angelika Kovávsová - zástupca rodičov
 6. Andrea Lešková - zástupca rodičov
 7. Cyntia Tóbiasová - zástupca žiakov
 8. Gejza Sačko - delegovaný poslanec
 9. Csaba Furik - delegovaný poslanec
 10. Gejza Gazdag - delegovaný zástupca inštitúcie podieľajúcej sa na koordinácii odborného vzdelávania (nominovaný stavovskou organizáciou)
 11. Ing. Mária Kokardová - delegovaný zástupca zriaďovateľa

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 28.04.2014 09:58
Upravené: 21.04.2021 10:40

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine