SOŠ drevárska Spišská Nová Ves

Adresa: Filinského 7, Spišská Nová Ves, 05201
Tel: 053 4424 246
E-mail: sosd@sosdsnv.sk
web: https://sosdsnv.edupage.org/

Členovia rady školy:

 1. Ing. Iveta Frniaková, predseda - pedagogický zamestnanec
 2. Mgr. Dagmar Králová - pedagogický zamestnanec
 3. Zuzana Múdra - nepedagogický zamestnanec
 4. Lucia Balážiková - zástupca rodičov
 5. Miroslava Hudáková - zástupca rodičov
 6. Marta Mačáková - zástupca rodičov
 7. Nina Dzimková - zástupca žiakov
 8. PhDr. Ján Volný, PhD. - delegovaný poslanec
 9. PaedDr. Dávid Demečko, PhD. - delegovaný poslanec
 10. Michal Pavlík, BWE. s.r.o., Smižany - delegovaný zástupca -  inštitúcie podieľajúcej sa na koordinácii odborného vzdelávania (nominovaný stavovskou organizáciou)
 11. RNDr. Miroslava Kičová, PhD., odbor školstva - delegovaný zástupca  za Úrad KSK
   

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Oliver Tóth Hajdu
Vytvorené: 28.04.2014 10:02
Upravené: 16.02.2024 10:15

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001