SOŠ drevárska Spišská Nová Ves

Adresa: Filinského 7, Spišská Nová Ves, 05201
Tel: 053 4424 246
E-mail: sosd@sosdsnv.sk
web: https://sosdsnv.edupage.org/

Členovia rady školy:

 1. Ing. Iveta Frniaková, predseda - zástupca pedagogických zamestnancov
 2. Mgr. Dagmar Králová - zástupca pedagogických zamestnancov
 3. Zuzana Múdra - zástupca nepedagogických zamestnancov
 4. Marta Mačáková - zástupca rodičov
 5. Mgr. Lucia Ondovová - zástupca rodičov
 6. Miroslava Hudáková - zástupca rodičov
 7. Tomáš Čekel - zástupca žiakov
 8. Ing. Pavol Bečarik - delegovaný poslanec
 9. Dipl.Kfm.Ing. Michal Demo - delegovaný zástupca zriaďovateľa
 10. Michal Pavlík - delegovaný zástupca inštitúcie podieľajúcej sa na koordinácii odborného vzdelávania (nominovaný stavovskou organizáciou)
 11. Ing. Kvetoslava Lipovská - delegovaný zástupca zriaďovateľa

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 28.04.2014 10:02
Upravené: 22.10.2019 16:28

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról