SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku Košice

Adresa: Kukučínova 23, Košice, 04001
Tel: 055 6855 389
E-mail: riaditel@sospsvke.edu.sk
web: http://www.sospsvke.edu.sk/

Verejné obstarávania
Ostatné dokumenty (zmluvy, objednávky, faktúry) si organizácia zverejňuje svojpomocne na vlastnom webe.

Členovia Rady školy:

 1. Ing. Jarmila Lenhardtová - zástupca pedagogických zamestnancov
 2. MVDr. Marcela Štefanová - zástupca pedagogických zamestnancov
 3. Iveta Pastoreková, predseda - zástupca nepedagogických zamestnancov
 4. Libuša Adamová - zástupca rodičov
 5. Andrea Šulková - zástupca rodičov
 6. Doc. Ing. Jaroslava Žilková, PhD. - zástupca rodičov
 7. Barbora Kacvinská - zástupca žiakov
 8. RNDr. Martin Smrčo - delegovaný poslanec
 9. Ing. Ján Kokarda - delegovaný poslanec
 10. Ing. Vladimír Holečko - delegovaný zástupca inštitúcie podieľajúcej sa na koordinácii odborného vzdelávania (nominovaný stavovskou organizáciou) 
 11. MVDr. Katarína Franková - delegovaný zástupca zriaďovateľa

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 28.04.2014 09:35
Upravené: 07.08.2019 11:42

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról