SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku Košice

Adresa: Kukučínova 23, Košice, 04001
Tel: 055 6855 389
E-mail: soupbarca@stonline.sk
web: http://www.sospsvke.edu.sk/

Organizácia zverejňuje dokumenty (zmluvy, objednávky, faktúry) svojpomocne na vlastnom webe.

Členovia Rady školy:

 1. Ing. Štefan Petrík - delegovaný zástupca zriaďovateľa
 2. Ing. Ján Kokarda - delegovaný zástupca zriaďovateľa
 3. MVDr. Katarína Franková - delegovaný zástupca zriaďovateľa
 4. Ing. Vladimír Holečko - delegovaný zástupca zriaďovateľa
 5. Libuša Adamová - zástupca rodičov
 6. Zuzana Sitašová - zástupca rodičov
 7. Doc. Ing. Jaroslava Žilková, PhD. - zástupca rodičov
 8. Barbora Kacvinská - zástupca žiakov
 9. Iveta Pastoreková - zástupca nepedagogických zamestnancov
 10. MVDr. Marcela Štefanová - zástupca pedagogických zamestnancov
 11. Ing. Jarmila Lenhardtová - zástupca pedagogických zamestnancov

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 28.04.2014 09:35
Upravené: 08.11.2018 15:55

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Knihy na dosah Via Carpatia