SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku Košice

Adresa: Kukučínova 23, Košice, 04001
Tel: 055 6855 389
E-mail: riaditel@sospsvke.edu.sk
web: https://sospasnavkosice.edupage.org/

Verejné obstarávania
Ostatné dokumenty (zmluvy, objednávky, faktúry) si organizácia zverejňuje svojpomocne na vlastnom webe.

Členovia Rady školy:

 1. Mgr. Silvia Petická - pedagogický zamestnanec
 2. Bc. Anna Makajiová - pedagogický zamestnanec
 3. Iveta Pastoreková, predseda - nepedagogický zamestnanec
 4. Monika Šmajdová - zástupca rodičov
 5. Mária Bačová - zástupca rodičov
 6. Marek Sokol - zástupca rodičov
 7. Veronika Butkayová - zástupca žiakov
 8. RNDr. Martin Smrčo - delegovaný poslanec
 9. Ing. Ján Kokarda- delegovaný poslanec
 10. Ing. Vladimír Holečko, Slovenská živnostenská komora - delegovaný zástupca inštitúcie podieľajúcej sa na koordinácii odborného vzdelávania (nominovaný stavovskou organizáciou)
 11. MVDr. Katarína Franková, odbor školstva - delegovaný zástupca  za Úrad KSK

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Oliver Tóth Hajdu
Vytvorené: 28.04.2014 09:35
Upravené: 15.02.2024 14:06

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001