SOŠ obchodu a služieb Michalovce

Adresa: Školská 4, Michalovce, 07101
Tel: 056 6441 172
E-mail: sososmi@stonline.sk
web: https://sosmi.edupage.org/

Členovia Rady školy:

 1. Ing. Ľudmila Hinďošová - zástupca pedagogických zamestnancov
 2. Marián Bodorik - delegovaný zástupca zriaďovateľa
 3. Mgr. Mária Capovčáková - zástupca nepedagogických zamestnancov
 4. Ing. Emil Ďurovčík - delegovaný zástupca zriaďovateľa
 5. Ing. Marcel Eperješi - delegovaný zástupca zriaďovateľa
 6. Ing. Iveta Havranová - zástupca nepedagogických zamestnancov
 7. Dagmar Kontrová - zástupca rodičov
 8. Danka Šalachová - zástupca rodičov
 9. Blanka Jankoviková - zástupca rodičov
 10. Danka Šalachová - zástupca žiakov
 11. Mgr. Viliam Záhorčák - delegovaný zástupca zriaďovateľa

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 28.04.2014 10:00
Upravené: 08.11.2018 16:00

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Knihy na dosah Via Carpatia