SOŠ obchodu a služieb Michalovce

Adresa: Školská 4, Michalovce, 07101
Tel: 056 6441 172
E-mail: sososmi@stonline.sk
web: https://sosmi.edupage.org/

Členovia Rady školy:

 1. Ing. Ľudmila Hinďošová, predseda - zástupca pedagogických zamestnancov
 2. Mgr. Mária Capovčáková - zástupca pedagogických zamestnancov
 3. Martina Molnárová - zástupca nepedagogických zamestnancov
 4. Dagmar Kontrová - zástupca rodičov
 5. Danka Šalachová - zástupca rodičov
 6. Danka Jankoviková - zástupca rodičov
 7. Blanka Šalachová - zástupca žiakov
 8. MUDr. František Farkaš - delegovaný poslanec
 9. PhDr. Jana Cibereová - delegovaný poslanec
 10. Marián Bodorik - delegovaný zástupca inštitúcie podieľajúcej sa na koordinácii odborného vzdelávania (nominovaný stavovskou organizáciou)
 11. Ing. Marcel Eperješi - delegovaný zástupca zriaďovateľa

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 28.04.2014 10:00
Upravené: 21.03.2019 16:55

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Výzva pre stredné školy Informačno-poradenské centrum pre Európske štrukturálne a investičné fondy