SOŠ veterinárna

Adresa: Námestie mladých poľnohospodárov 2, Košice - Barca, 04017
Tel: 055 6855 347
E-mail: sosvet@sosvet.sk
web: http://www.sosvet.sk/

Organizácia zverejňuje dokumenty (zmluvy, objednávky, faktúry) svojpomocne na vlastnom webe.

Členovia Rady školy:

 1. MVDr. Mária Ivanová, predseda - zástupca pedagogických zamestnancov
 2. MVDr. Lucia Hajniková - zástupca pedagogických zamestnancov
 3. Mária Slováková – zástupca nepedagogických zamestnancov
 4. Lucia Korpala Saksová - zástupca rodičov
 5. Vladislav Kmec - zástupca rodičov
 6. Jana Kučmašová - zástupca rodičov
 7. Matej Hudáček - zástupca žiakov
 8. MVDr. Jozef Figeľ – poslanec
 9. Michal Rečka - poslanec KSK
 10. Doc.MVDr. Vladimír Macák, PhD. - delegovaný zástupca inštitúcie podieľajúcej sa na koordinácii odborného vzdelávania (nominovaný stavovskou organizáciou) 
 11. Ing. Rudolf Balla - zástupca zriaďovateľa KSK

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 28.04.2014 10:04
Upravené: 04.03.2019 15:49

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Knihy na dosah Informačno-poradenské centrum pre Európske štrukturálne a investičné fondy