SOŠ veterinárna

Adresa: Námestie mladých poľnohospodárov 2, Košice - Barca, 04017
Tel: 055 6855 347
E-mail: sosvet@sosvet.sk
web: https://www.sosvet.sk/

Verejné obstarávania
Ostatné dokumenty (zmluvy, objednávky, faktúry) si organizácia zverejňuje svojpomocne na vlastnom webe.

Členovia Rady školy:

 1. MVDr. Lucia Hájniková, predseda - pedagogický zamestnanec
 2. Mgr. Jana Riemerová - pedagogický zamestnanec
 3. Mária Slováková - nepedagogický zamestnanec
 4. Mgr. Andrea Šimková - zástupca rodičov
 5. Ing. Juraj Sústrik - zástupca rodičov
 6. Bc. Alexander Varady - zástupca rodičov
 7. Maxim Sijka - zástupca žiakov
 8. Mgr. Martin Seman - delegovaný poslanec
 9. doc. MVDr. Ladislav Molnár, PhD. - delegovaný poslanec
 10. Doc.MVDr.Vladimír Macák, PhD., Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie Košice - delegovaný zástupca -  inštitúcie podieľajúcej sa na koordinácii odborného vzdelávania (nominovaný stavovskou organizáciou)
 11. PaedDr. Jana Nemcová, odbor školstva - delegovaný zástupca  za Úrad KSK
   

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Oliver Tóth Hajdu
Vytvorené: 28.04.2014 10:04
Upravené: 16.02.2024 10:46

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001