SOŠ obchodu a služieb Sobrance

Adresa: Námestie slobody 12, Sobrance, 07301
Tel: 056 6522 264
E-mail: skola@sosoasso.sk
web: https://spojskolaso.edupage.org/

Členovia Rady školy:

 1. Mgr. Denisa Viňanská - pedagogický zamestnanec
 2. Lýdia Knežová - pedagogický zamestnanec
 3. Daniela Kenderešová - nepedagogický zamestnanec
 4. Katarína Medviďová - zástupca rodičov
 5. Mgr. Marek Hreňo, predseda - zástupca rodičov
 6. Slávko Plachý - zástupca rodičov
 7. Nela Hiráková - zástupca žiakov
 8. MVDr. Štefan Džurina - delegovaný poslanec
 9. Mgr. Martin Hrunka - delegovaný poslanec
 10. Ing. Juraj Gašpar - delegovaný zástupca   - inštitúcie podieľajúcej sa na koordinácii odborného vzdelávania (nominovaný stavovskou organizáciou)
 11. PhDr. Eva Farkašovská - delegovaný zástupca  za Úrad KSK
   

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Oliver Tóth Hajdu
Vytvorené: 28.04.2014 10:06
Upravené: 16.02.2024 09:55

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001