SOŠ obchodu a služieb Sobrance

Adresa: Námestie slobody 12, Sobrance, 07301
Tel: 056 6522 264
E-mail: skola@sosoasso.sk
web: https://spojskolaso.edupage.org/

Členovia Rady školy:

 1. Mgr. Denisa Viňanská - zástupca pedagogických zamestnancov
 2. Lýdia Knežová - zástupca pedagogických zamestnancov
 3. Zdenka Oreská - zástupca nepedagogických zamestnancov
 4. Ľudmila Molnárová - zástupca rodičov
 5. Marta Kukučová - zástupca rodičov
 6. Mgr. Pavol Novák - zástupca rodičov
 7. Peter Revák - zástupca žiakov
 8. Ing. Štefan Staško - delegovaný poslanec
 9. Bc. Martin Hrunka - delegovaný poslanec
 10. Ing. Pavel Fečík, predseda - delegovaný zástupca inštitúcie podieľajúcej sa na koordinácii odborného vzdelávania (nominovaný stavovskou organizáciou)
 11. RNDr. Viera Juríková - delegovaný zástupca zriaďovateľa

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 28.04.2014 10:06
Upravené: 22.10.2019 16:30

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine