SOŠ technická Rožňava

Adresa: Hviezdoslavova 5, Rožňava, 04801
Tel: 058 7322 646
E-mail: sourv@ke.telecom.sk
web: https://sostrv.edupage.org/

Členovia Rady školy:

 1. Ing. Katarína Mosná, predseda - pedagogický zamestnanec
 2. Bc. Ronald Hricko  - pedagogický zamestnanec
 3. Viera Červeňáková - nepedagogický zamestnanec
 4. Hlidegarda Mikulecová - zástupca rodičov
 5. Denisa Bernátová - zástupca rodičov
 6. PaedDr. Zuzana Liptáčiková - zástupca rodičov
 7. René Kolvek - zástupca žiakov
 8. Györgi Nagy - delegovaný poslanec
 9. Michal Domik - delegovaný poslanec
 10. Ing. Rudolf Mičuda, CWT Metal s.r.o. - delegovaný zástupca -  inštitúcie podieľajúcej sa na koordinácii odborného vzdelávania (nominovaný stavovskou organizáciou)
 11. JUDr. Martin Uličný, odbor školstva - delegovaný zástupca  za Úrad KSK
   

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Oliver Tóth Hajdu
Vytvorené: 28.04.2014 09:40
Upravené: 16.02.2024 09:09

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001