SOŠ Rožňava

Adresa: Hviezdoslavova 5, Rožňava, 04801
Tel: 058 7322 646
E-mail: sourv@ke.telecom.sk
web: https://sostrv.edupage.org/

Členovia Rady školy:

 1. Ing. Katarína Mosná, predseda - zástupca pedagogických zamestnancov
 2. Bc. Ronald Hricko - zástupca pedagogických zamestnancov
 3. Viera Červeňáková - zástupca nepedagogických zamestnancov
 4. Ing. Štefan Balázs - zástupca rodičov
 5. Ladislav Rudinský - zástupca rodičov
 6. Mgr. Marcela Tomášiková - zástupca rodičov
 7. Matej Fedorčák - zástupca žiakov
 8. Juraj Nagy - delegovaný poslanec
 9. Ing. Štefan Bašták - delegovaný poslanec
 10. Ing. Rudolf Mičuda - delegovaný zástupca inštitúcie podieľajúcej sa na koordinácii odborného vzdelávania
 11. Mgr. Štefan Zachariáš - delegovaný zástupca zriaďovateľa

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 28.04.2014 09:40
Upravené: 25.03.2019 09:50

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Výzva pre stredné školy Informačno-poradenské centrum pre Európske štrukturálne a investičné fondy