SOŠ techniky a služieb, Spišská Nová Ves

Adresa: Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves, 05280
Tel: 053 4461 390, 053 4462 923
E-mail: skola@soussnv.sk
web: https://soussnv.edupage.org/

Členovia Rady školy:

 1. Mgr. Irena Krempaská, predseda - zástupca pedagogických zamestnancov
 2. Ján Kinik -zástupca pedagogických zamestnancov
 3. Anastázia Melušová - zástupca nepedagogických zamestnancov
 4. Monika Blašková - zástupca rodičov
 5. Mária Dutková - zástupca rodičov
 6. Mária Mrofčáková - zástupca rodičov
 7. Filip Zádroš - zástupca žiakov
 8. Adnan Akram - delegovaný poslanec
 9. MUDr. Iveta Fulková - delegovaný poslanec
 10. Ing. Miroslav Biroš - delegovaný zástupca inštitúcie podieľajúcej sa na koordinácií odborného vzdelávania (nominovaný stavovskou organizáciou)
 11. Mgr. Adrea Gajdošová - delegovaný zástupca zriaďovateľa

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Matej Pčola
Vytvorené: 28.04.2014 09:57
Upravené: 21.09.2021 14:41

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine