SOŠ techniky a služieb Dobšiná

Adresa: SNP 607, Dobšiná, 04925
Tel: 058 7941 636
E-mail: skola@gymdobs.svcmi.sk
web: https://sosdobsina.edupage.org/

SOŠ techniky a služieb Dobšiná je právnym nástupcom Spojenej školy Dobšiná.

Členovia Rady školy:

 1. Ing. Katarína Baraxová, predseda - pedagogický zamestnanec
 2. Stanislav Prokop - pedagogický zamestnanec
 3. Vlasta Poláková - nepedagogický zamestnanec
 4. Marian Bubenčík - zástupca rodičov
 5. Mária Rokfalušiová - zástupca rodičov
 6. Andrea Mačejovská - zástupca rodičov
 7. Martina Majerová - zástupca žiakov
 8. Györgi Nagy - delegovaný poslanec
 9. Beáta Beke - delegovaný poslanec
 10. Ing. Jana Strelková, Združenie na rozvoj turizmu v mikroregióne Dobšiná - delegovaný zástupca -  inštitúcie podieľajúcej sa na koordinácii odborného vzdelávania (nominovaný stavovskou organizáciou)
 11. RNDr. Iveta Lazorová, odbor školstva - delegovaný zástupca  za Úrad KSK
   

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Oliver Tóth Hajdu
Vytvorené: 24.09.2021 10:44
Upravené: 16.02.2024 09:05

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001