Spojená škola (Gymnázium a SOŠ techniky a služieb) Dobšiná

Adresa: Zimná 96, Dobšiná, 04925
Tel: 058 7941 636, 058 7883 970
E-mail: skola@gymdobs.svcmi.sk
web: https://sosdobsina.edupage.org/

Členovia Rady školy:

 1. Mgr. Ján Kubaský, predseda - zástupca pedagogických zamestnancov
 2. Stanislav Prokop - zástupca pedagogických zamestnancov
 3. Vlasta Poláková - zástupca nepedagogických zamestnancov
 4. Ing. Miriam Vlčeková - zástupca rodičov
 5. Bc. Kamila Molová - zástupca rodičov
 6. Katarína Šoltésová - zástupca rodičov
 7. Sofia Herčková - zástupca žiakov
 8. Karol Horník - delegovaný poslanec
 9. Juraj Nagy - delegovaný poslanec
 10. Milan Mlynár - delegovaný zástupca inštitúcie podieľajúcej sa na koordinácii odborného vzdelávania (nominovaný stavovskou organizáciou)
 11. PaedDr. Ján Pavelčák - delegovaný zástupca zriaďovateľa

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Matej Pčola
Vytvorené: 16.04.2014 11:23
Upravené: 02.09.2020 15:23

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról