Spojená škola (Gymnázium a SOŠ techniky a služieb) Dobšiná

Adresa: Zimná 96, Dobšiná, 04925
Tel: 058 7941 636
E-mail: skola@gymdobs.svcmi.sk
web: https://sosdobsina.edupage.org/

Členovia Rady školy:

 1. Ing. Katarína Baraxová, predseda - zástupca pedagogických zamestnancov
 2. Stanislav Prokop - zástupca pedagogických zamestnancov
 3. Vlasta Poláková - zástupca nepedagogických zamestnancov
 4. Marián Bubenčík - zástupca rodičov
 5. Mária Rokfalušiová - zástupca rodičov
 6. Andrea Mačejovská - zástupca rodičov
 7. Martina Majerová - zástupca žiakov
 8. Karol Horník - delegovaný poslanec
 9. Juraj Nagy - delegovaný poslanec
 10. Ing. Jana Strelková - delegovaný zástupca inštitúcie podieľajúcej sa na koordinácii odborného vzdelávania (nominovaný stavovskou organizáciou)
 11. PaedDr. Ján Pavelčák - delegovaný zástupca zriaďovateľa

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 16.04.2014 11:23
Upravené: 23.11.2020 11:27

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról