Stredná zdravotnícka škola Moyzesova, Košice

Adresa: Moyzesova 17, Košice, 04176
Tel: 055 6221 189
E-mail: skola@szske.sk
web: MOYZESKA

Verejné obstarávania
Ostatné dokumenty (zmluvy, objednávky, faktúry) si organizácia zverejňuje svojpomocne na vlastnom webe.

Členovia Rady školy:

 1. Mgr. Milena Výrostová - predseda – zástupca pedagogických zamestnancov
 2. Mgr. Brygida Wojtas – zástupca pedagogických zamestnancov
 3. Ing. Jozef Klimo – zástupca nepedagogických zamestnancov
 4. Mgr. Zuzana Krompaska – zástupca rodičov
 5. RNDr. Marcela Martončíková, PhD. - zástupca rodičov
 6. Mgr. Gabriela Škovranová - zástupca rodičov
 7. Ema Mitrová – zástupca žiakov
 8. Ing. Igor Petrovčík - delegovaný poslanec
 9. MVDr. Jozef Figeľ – delegovaný poslanec
 10. PhDr. Mária Maňková, PhD. - delegovaná Slovenskou komorou medicínsko–technických pracovníkov – delegovaný zástupca  - inštitúcie podieľajúcej sa na koordinácii odborného vzdelávania (nominovaný stavovskou organizáciou)
 11. Ing. Zuzana Konárová – delegovaný zástupca zriaďovateľa

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 28.04.2014 11:28
Upravené: 09.06.2023 11:20

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine