Financovanie sociálnych služieb

Financovanie sociálnych služieb v roku 2019

Usmernenie č. 1/2019 o podmienkach poskytovania finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby a na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Usmernenie č. 1/2020 o podmienkach poskytovania finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby a na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Priemerné bežné výdavky a priemerne skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrady za sociálne služby v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK za rok 2018

Priemerné bežné výdavky za rok 2018 za zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK

Priemerné bežné výdavky a priemerné skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrady za sociálne služby v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK v roku 2019

Priemerné bežné výdavky za sociálnu službu poskytovanú v pôsobnosti Košického samosprávneho kraja za rok 2019

Tlačivo - výpočet EON, BV a BP

 

 

 

 

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Ladislav Ontko
Vytvorené: 04.02.2016 08:30
Upravené: 09.06.2020 13:30

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról