Financovanie sociálnych služieb

Priemerné bežné výdavky a priemerné skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrady za sociálnu službu poskytovanú v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja vypočítané v zmysle zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov za jednotlivé roky:

Priemerné bežné výdavky za sociálnu službu poskytovanú v pôsobnosti Košického samosprávneho kraja v štruktúre podľa § 72 ods.5 zákona č.448/2008 Z.z. za jednotlivé roky:

Tlačivá: výpočet EON

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 04.02.2016 15:24
Upravené: 29.04.2024 15:31

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001