Financovanie sociálnych služieb

Financovanie sociálnych služieb v roku 2019

Usmernenie č. 1/2019 o podmienkach poskytovania finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby a na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Priemerné bežné výdavky a priemerne skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrady za sociálne služby v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK za rok 2018

Priemerné bežné výdavky za rok 2018 za zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK

 

 

 

 

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 04.02.2016 08:30
Upravené: 09.07.2019 11:10

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Knihy na dosah 30 rokov po ...