Žiadosti a tlačivá - Lekári

Elektronické formuláre (pre držiteľov el. podpisu)

V prípade, že sa úkony a konania správnych orgánov vykonávajú na základe návrhu podaného elektronickými prostriedkami, ktorý je podpísaný elektronickým podpisom alebo podania autorizovaného podľa zákona o e-Governmente, prípadne prostredníctvom integrovaného obslužného miesta, výška správnych poplatkov je o 50 % nižšia, ako je stanovené v sadzobníku správnych poplatkovMaximálne môže byť však suma poplatku znížená o 70 eur, ak zákon neustanovuje pri jednotlivých položkách sadzobníka inak.

Žiadosti vo formáte .rtf (word) a .pdf (adobe)

Fyzické osoby

formát .rtf (Word)

formát .pdf (Adobe)

Právnické osoby

formát .rtf (Word)

formát .pdf (Adobe)

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.03.2013 10:37
Upravené: 16.07.2024 11:24

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001