Žiadosti a tlačivá

Lekári

Elektronické formuláre (pre držiteľov el. podpisu)

V prípade, že sa úkony a konania správnych orgánov vykonávajú na základe návrhu podaného elektronickými prostriedkami, ktorý je podpísaný elektronickým podpisom alebo podania autorizovaného podľa zákona o e-Governmente, prípadne prostredníctvom integrovaného obslužného miesta, výška správnych poplatkov je o 50 % nižšia, ako je stanovené v sadzobníku správnych poplatkovMaximálne môže byť však suma poplatku znížená o 70 eur, ak zákon neustanovuje pri jednotlivých položkách sadzobníka inak.

Žiadosti vo formáte .rtf (word) a .pdf (adobe)

FYZICKÉ OSOBY
formát .rtf (WORD)

formát .pdf (ADOBE)

PRÁVNICKÉ OSOBY
formát .rtf (WORD)

formát .pdf (ADOBE)

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Oliver Tóth Hajdu
Vytvorené: 25.03.2013 10:37
Upravené: 26.02.2024 14:04

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001