Zdravotná starostlivosť

Upozornenia a oznamy

Usmernenia ODDZ

Ošetrovateľstvo

Kontakt

JUDr. Ľubica Palková
poverená riadením oddelenia zdravotníctva
Tel. číslo 055 7268 327
Miestnosť 317
E-mail: vladimir.jelinek@vucke.sk

MUDr., Mgr. René Hako PhD., MHA, MPH, MBA
lekár Košického samosprávneho kraja
Tel. číslo 055 7268 406
Miestnosť 128
E-mail: zdravotnictvo@vucke.sk
Úradné hodiny lekára KSK: pondelok, štvrtok 8,00 hod. - 10,00 hod.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.03.2013 10:25
Upravené: 11.03.2024 13:15

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001