Zdravotná starostlivosť

Upozornenia a oznamy

Usmernenia ODDZ

Ošetrovateľstvo

Kontakt

PhDr. Peter Dringuš
poverený riadením oddelenia zdravotníctva
Tel. číslo 055 7268 295
Miestnosť 125
E-mail: peter.dringus@vucke.sk

MUDr., Mgr. René Hako PhD., MHA, MPH, MBA
lekár Košického samosprávneho kraja
Tel. číslo 055 7268 290
Miestnosť 110
E-mail: rene.hako@vucke.sk

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: PhDr. Peter Dringuš
Vytvorené: 25.03.2013 10:25
Upravené: 12.04.2019 07:34

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Knihy na dosah Informačno-poradenské centrum pre Európske štrukturálne a investičné fondy