Zdravotná dokumentácia

Zdravotná dokumentácia je neoddeliteľnou súčasťou poskytovania zdravotnej starostlivosti. Predstavuje súbor údajov o zdravotnom stave osoby, o  zdravotnej starostlivosti a o službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti tejto osobe. Postup pri prevzatí a odovzdaní zdravotnej dokumentácie nájdete tu.

Zdravotná dokumentácia uložená v archíve KSK.
Zdravotná dokumentácia prevzatá lekárom KSK a odovzdaná novému/inému PZS.

30.09.2022 Košice, Letná 40

INEDI s.r.o., MUDr. Dana Krajňáková

       
Zdravotná dokumentácia poskytovateľov zdravotnej starostlivosti Via medica, s.r.o., interná a diabetologická ambulancia, Brigádnická 2, Košice a Endokrinológia VMV s.r.o., interná a endokrinologická ambulancia, bola z dôvodu zrušenia povolení na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia pôvodne prevzatá lekárom samosprávneho kraja do úschovy. Následne bola kompletná zdravotná dokumentácia oboch poskytovateľov v priebehu septembra 2022 odovzdaná spoločnosti INEDI s.r.o., MUDr. Dana Krajňáková, miesto prevádzky Letná 40 Košice. MUDr. Dana Krajňáková bude pokračovať v poskytovaní zdravotnej starostlivosti pre pacientov MUDr. Uličianskeho, MUDr. Skripovej (diabetológia) a MUDr. Timka (endokrinológia). Záverom informujeme, že pre pacientov platí naďalej slobodná voľba lekára.
 
30.09.2022 Košice, Brigádnická 2

MediSPAN s.r.o., MUDr. Katarína Španirová

       
Zdravotná dokumentácia poskytovateľa zdravotnej starostlivosti BAUER-MED s.r.o., interná a endokrinologická ambulancia, Krivá 17, Košice, bola z dôvodu dočasného pozastavenia povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia pôvodne prevzatá lekárom samosprávneho kraja do úschovy. Následne bola kompletná zdravotná dokumentácia v priebehu septembra 2022 odovzdaná spoločnosti MediSPAN s.r.o., MUDr. Katarína Španirová, miesto prevádzky Brigádnická 2 Košice. MUDr. Katarína Španirová bude pokračovať v poskytovaní zdravotnej starostlivosti pre pacientov MUDr. Bauera. Záverom informujeme, že pre pacientov platí naďalej slobodná voľba lekára.
 
01.07.2022 Rožňava

MUDr. Darina Kneslová

       
Zdravotná dokumentácia poskytovateľa zdravotnej starostlivosti MUDr. Darina Kneslová, zubná ambulancia, Nadabula 128, 04801 Rožňava, bola s účinnosťou od 1.7.2022 prevzatá lekárom samosprávneho kraja do úschovy, nakoľko sa nenašiel nástupca tejto ambulancie. Dopĺňame, že pre pacientov platí naďalej slobodná voľba lekára.
 
01.06.2022 Košice

RT-MED s.r.o., MUDr. Radovan Tiško

       
Zdravotná dokumentácia poskytovateľa zdravotnej starostlivosti RT-MED s.r.o., MUDr. Radovan Tiško, pneumologicko-ftizeologická ambulancia, Komenského 37/A, Košice, bola z dôvodu dočasného pozastavenia povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia prevzatá lekárom samosprávneho kraja k 1.6.2022 dočasne do úschovy, nakoľko sa doposiaľ nenašiel nástupca ambulancie. Pre akútnych pacientov odporúčame osloviť iného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (pneumológia a ftizeológia) v rámci slobodnej voľby poskytovateľa. V prípade otázok ohľadom zdravotnej dokumentácie prosím kontaktujte: Mgr. Katarína Drabyčová, tel.: 055/726 81 55, mail: katarina.drabycova@vucke.sk
Pre pacientov platí naďalej slobodná voľba lekára.
 
18.02.2022 Košice, Moyzesova 32

MUDr. Roman Lajš, PhD.

       
Zdravotná dokumentácia poskytovateľa zdravotnej starostlivosti MUDr. Roman Lajš, PhD., gynekologicko-pôrodnícka ambulancia, Komenského 37/A, Košice, bola z dôvodu zániku povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia prevzatá lekárom samosprávneho kraja do úschovy a následne s účinnosťou od 18.2.2022 bola odovzdaná nástupcovi, t.j. poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti LLGYN s.r.o. (MUDr. Mária Lazorčáková Vatraľová), Moyzesova 32, Košice. Pre bližšie informácie je potrebné kontaktovať poskytovateľa: 0908569516; llgynamb@gmail.com. Pre pacientov platí naďalej slobodná voľba lekára.
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7] 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Slanina
Vytvorené: 26.10.2016 09:10
Upravené: 22.09.2022 12:01

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine