Zdravotná dokumentácia

Zdravotná dokumentácia je neoddeliteľnou súčasťou poskytovania zdravotnej starostlivosti. Predstavuje súbor údajov o zdravotnom stave osoby, o  zdravotnej starostlivosti a o službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti tejto osobe. Postup pri prevzatí a odovzdaní zdravotnej dokumentácie nájdete tu.

Zdravotná dokumentácia uložená v archíve KSK.
Zdravotná dokumentácia prevzatá lekárom KSK a odovzdaná novému/inému PZS.

01.07.2022 Rožňava

MUDr. Darina Kneslová

       
Zdravotná dokumentácia poskytovateľa zdravotnej starostlivosti MUDr. Darina Kneslová, zubná ambulancia, Nadabula 128, 04801 Rožňava, bola s účinnosťou od 1.7.2022 prevzatá lekárom samosprávneho kraja do úschovy, nakoľko sa nenašiel nástupca tejto ambulancie. Dopĺňame, že pre pacientov platí naďalej slobodná voľba lekára.
 
01.06.2022 Košice

RT-MED s.r.o., MUDr. Radovan Tiško

       
Zdravotná dokumentácia poskytovateľa zdravotnej starostlivosti RT-MED s.r.o., MUDr. Radovan Tiško, pneumologicko-ftizeologická ambulancia, Komenského 37/A, Košice, bola z dôvodu dočasného pozastavenia povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia prevzatá lekárom samosprávneho kraja k 1.6.2022 dočasne do úschovy, nakoľko sa doposiaľ nenašiel nástupca ambulancie. Pre akútnych pacientov odporúčame osloviť iného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (pneumológia a ftizeológia) v rámci slobodnej voľby poskytovateľa. V prípade otázok ohľadom zdravotnej dokumentácie prosím kontaktujte: Mgr. Katarína Drabyčová, tel.: 055/726 81 55, mail: katarina.drabycova@vucke.sk
Pre pacientov platí naďalej slobodná voľba lekára.
 
04.04.2022 Košice

Interná a diabetologická ambulancia

       
Zdravotná dokumentácia poskytovateľa zdravotnej starostlivosti Via medica, s.r.o., interná a diabetologická ambulancia, Brigádnická 2, Košice, bola z dôvodu zrušenia povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia prevzatá lekárom samosprávneho kraja dočasne do úschovy. Prosíme pacientov o trpezlivosť, v súčasnosti sa riešia potrebné administratívne kroky za účelom čo najrýchlejšieho zabezpečenia nástupcu.
Pre akútnych pacientov odporúčame osloviť iného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (interné lekárstvo, diabetológia) v rámci slobodnej voľby poskytovateľa. Ostatným pacientom odporúčame počkať na nástupcu ambulancie. Predmetný oznam bude zverejnený na webe KSK, pod sekciou zdravotníctvo / zdravotná starostlivosť / zdravotná dokumentácia. V prípade otázok ohľadom zdravotnej dokumentácie prosím kontaktujte: Mgr. Katarína Drabyčová, tel.: 055/726 81 55, mail: katarina.drabycova@vucke.sk
Pre pacientov platí naďalej slobodná voľba lekára.
 
18.02.2022 Košice, Moyzesova 32

MUDr. Roman Lajš, PhD.

       
Zdravotná dokumentácia poskytovateľa zdravotnej starostlivosti MUDr. Roman Lajš, PhD., gynekologicko-pôrodnícka ambulancia, Komenského 37/A, Košice, bola z dôvodu zániku povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia prevzatá lekárom samosprávneho kraja do úschovy a následne s účinnosťou od 18.2.2022 bola odovzdaná nástupcovi, t.j. poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti LLGYN s.r.o. (MUDr. Mária Lazorčáková Vatraľová), Moyzesova 32, Košice. Pre bližšie informácie je potrebné kontaktovať poskytovateľa: 0908569516; llgynamb@gmail.com. Pre pacientov platí naďalej slobodná voľba lekára.
 
01.12.2019 Moldava nad Bodvou, Československej Armády 13

MUDr. Alexander BENKO (DIPTER, spol. s r.o.)

       
Zdravotná dokumentácia poskytovateľa zdravotnej starostlivosti DIPTER, spol. s r.o., (MUDr. Alexander BENKO), chirurgická ambulancia, Československej Armády 13, 045 01 Moldava nad Bodvou, bola s účinnosťou od 01.12.2019 prevzatá lekárom samosprávneho kraja do úschovy, nakoľko sa nenašiel nástupca tejto ambulancie. Dopĺňame, že pre pacientov platí naďalej slobodná voľba lekára.
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7] 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Slanina
Vytvorené: 26.10.2016 09:10
Upravené: 22.09.2022 12:01

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine