Zdravotná dokumentácia

Zdravotná dokumentácia je neoddeliteľnou súčasťou poskytovania zdravotnej starostlivosti. Predstavuje súbor údajov o zdravotnom stave osoby, o  zdravotnej starostlivosti a o službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti tejto osobe. Postup pri prevzatí a odovzdaní zdravotnej dokumentácie nájdete tu.

Zdravotná dokumentácia uložená v archíve KSK.
Zdravotná dokumentácia prevzatá lekárom KSK a odovzdaná novému/inému PZS.

04.04.2022 Košice

Interná a diabetologická ambulancia

       
Zdravotná dokumentácia poskytovateľa zdravotnej starostlivosti Via medica, s.r.o., interná a diabetologická ambulancia, Brigádnická 2, Košice, bola z dôvodu zrušenia povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia prevzatá lekárom samosprávneho kraja dočasne do úschovy. Prosíme pacientov o trpezlivosť, v súčasnosti sa riešia potrebné administratívne kroky za účelom čo najrýchlejšieho zabezpečenia nástupcu.
Pre akútnych pacientov odporúčame osloviť iného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (interné lekárstvo, diabetológia) v rámci slobodnej voľby poskytovateľa. Ostatným pacientom odporúčame počkať na nástupcu ambulancie. Predmetný oznam bude zverejnený na webe KSK, pod sekciou zdravotníctvo / zdravotná starostlivosť / zdravotná dokumentácia. V prípade otázok ohľadom zdravotnej dokumentácie prosím kontaktujte: Mgr. Katarína Drabyčová, tel.: 055/726 81 55, mail: katarina.drabycova@vucke.sk
Pre pacientov platí naďalej slobodná voľba lekára.
 
18.02.2022 Košice, Moyzesova 32

MUDr. Roman Lajš, PhD.

       
Zdravotná dokumentácia poskytovateľa zdravotnej starostlivosti MUDr. Roman Lajš, PhD., gynekologicko-pôrodnícka ambulancia, Komenského 37/A, Košice, bola z dôvodu zániku povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia prevzatá lekárom samosprávneho kraja do úschovy a následne s účinnosťou od 18.2.2022 bola odovzdaná nástupcovi, t.j. poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti LLGYN s.r.o. (MUDr. Mária Lazorčáková Vatraľová), Moyzesova 32, Košice. Pre bližšie informácie je potrebné kontaktovať poskytovateľa: 0908569516; llgynamb@gmail.com. Pre pacientov platí naďalej slobodná voľba lekára.
 
01.12.2019 Moldava nad Bodvou, Československej Armády 13

MUDr. Alexander BENKO (DIPTER, spol. s r.o.)

       
Zdravotná dokumentácia poskytovateľa zdravotnej starostlivosti DIPTER, spol. s r.o., (MUDr. Alexander BENKO), chirurgická ambulancia, Československej Armády 13, 045 01 Moldava nad Bodvou, bola s účinnosťou od 01.12.2019 prevzatá lekárom samosprávneho kraja do úschovy, nakoľko sa nenašiel nástupca tejto ambulancie. Dopĺňame, že pre pacientov platí naďalej slobodná voľba lekára.
 
05.08.2019 Michalovce, P. Jilemnického 5827

MUDr. Ľubomíra Benediková

       
Zdravotná dokumentácia MUDr. Ľubomíry Benedikovej - všeobecná ambulancia pre deti a dorast, P. Jilemnického 5827, 071 01 Michalovce, bola s účinnosťou od 5.8.2019 prevzatá MUDr. Evou Komanickou. Dopĺňame, že pre pacientov platí naďalej slobodná voľba lekára.
 
01.08.2019 Košice, Srbská 1

MUDr. Jarmila Dzúrová (MJD s.r.o.)

       
Zdravotná dokumentácia pacientov ZP Dôvera od MUDr. Jarmily Dzúrovej (MJD s.r.o.) - ambulancia pediatrickej neurológie, Srbská 1, Košice, bola s účinnosťou od 1.8.2019 prevzatá spoločnosťou NEURO FIT s.r.o., MUDr. Janka Eliašová, Werferova 3, Košice. Zdravotná dokumentácia pacientov VšZP a ZP UNION (do veku 18. rokov a 364 dní) bola prevzatá Detskou fakultnou nemocnicou Košice. Ostatná dokumentácia pacientov, ktorí už dosiahli vyšší vek sa nachádza v archíve KSK a títo pacienti si v rámci slobodnej voľby lekára musia nájsť novú neurologickú ambulanciu.
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6] 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Slanina
Vytvorené: 26.10.2016 09:10
Upravené: 11.05.2022 16:14

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine