Zdravotná dokumentácia

Zdravotná dokumentácia je neoddeliteľnou súčasťou poskytovania zdravotnej starostlivosti. Predstavuje súbor údajov o zdravotnom stave osoby, o  zdravotnej starostlivosti a o službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti tejto osobe.

01.01.2018 Krompachy

MUDr. Anna Petreková

       
Na základe ukončenia činnosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti MUDr. Anna Petreková s miestom prevádzky Mlynská 5, 053 42 Krompachy, bola zdravotná dokumentácia prerozdelená poskytovateľom zdravotnej starostlivosti podľa určeného zdravotného obvodu:

SALVEO Krompachy s. r. o., MUDr. Adriana Kršjaková, (Hlavná 4, 05342 Krompachy)
Kaľava: celá obec, Kolinovce: celá obec, Slovinky: celá obec, Krompachy: Banská, Banícka Štvrť, Cintorínska, Družstevná, Horská, Júliusa Barča Ivana, Kúpeľná, Lesnícka, Mikuláša Šprinca, Mlynská, Nám. Slobody, Partizánska, Sadová, Slovinská, Stará Maša (č. 1-32), Turistická, Zemanská.

KM-MED s.r.o., MUDr. Mária Kitková, (Hlavná 4, 05342 Krompachy)
Krompachy: 29. augusta, Dolina, Hlavná, Hornádska, J. Jesenského, Kpt. Nálepku, Lorencova, Maurerova, Poštová, Robotnícka, Rázusova, SNP, Stará cesta, Stará Maša (č. 33-64), Trangusova, Veterná, Štúrova.

Mária PED, s.r.o., MUDr. Mária Popadičová, (Obchodná 5, 05501 Margecany)
Hrišovce: celá obec, Jaklovce: celá obec, Kluknava: celá obec, Kojšov: celá obec, Margecany: celá obec, Richnava: celá obec, Veľký Folkmar: celá obec.

Po ukončení činnosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti MUDr. Anna Petreková s miestom prevádzky Mlynská 5, 053 42 Krompachy, bola zdravotná dokumentácia poistencov, ktorých vzhľadom ku svojmu veku nemôže ošetrovať všeobecný lekár pre deti a dorast, prerozdelená všeobecným lekárom pre dospelých podľa určeného zdravotného obvodu:

MUDr. Ladislav Furman, (Hornádska 1, 05342 Krompachy)
Krompachy: 29. augusta, Cintorínska, Hornádska, Maurerova, J. Jesenského, Robotnícka, Veterná.

MUDr. Blažej Vaščák, (Slovinky 115, 05340 Slovinky)
Krompachy: Banícka Štvrť, Mlynská, Slovinská, Zemanská, Slovinky: celá obec.

GPMED s.r.o., MUDr. Beáta Bláhová, (Štúrova 6, 05342 Krompachy)
Krompachy: Kúpeľná, Lesnícka, Lorencova, Stará Maša, Trangusova, Štúrova.

MEDTECH s.r.o., MUDr. Jana Dzurová, (Štúrova 6, 05342 Krompachy)
Kolinovce: celá obec, Krompachy: Družstevná, Kpt. Nálepku, Rázusova, SNP, Stará cesta.
 
29.12.2017 Košice, Rastislavova 45, 040 01

MUDr. Hedviga Mizlová (HEMINT s.r.o.)

       
Zdravotná dokumentácia MUDr. Hedvigy Mizlovej (HEMINT s.r.o.) - ambulancia vnútorného lekárstva, Rastislavova 45, Košice, bola s účinnosťou od 1.1.2018 prevzatá poskytovateľom zdravotnej starostlivosti: Cumulus s.r.o., Rastislavova 45, Košice (okres Košice IV).
 
20.12.2017 Gelnica

MUDr. Marián Mirko (PRO CARDIO s.r.o.)

       
Zdravotná dokumentácia MUDr. Mariána Mirka (PRO CARDIO s.r.o.) - ambulancia vnútorného lekárstva, Nemocničná 33, Gelnica, bola s účinnosťou od 1.1.2018 prevzatá poskytovateľom zdravotnej starostlivosti: PRO VITAE n.o., Nemocničná 33, 056 01 Gelnica (okres Gelnica).
 
19.12.2017 Košice, Spišské Námestie 4, 040 12

MUDr. Marta Fekeová (DOCTOR ORL s.r.o.)

       
Zdravotná dokumentácia MUDr. Marty Fekeovej (DOCTOR ORL s.r.o.) - otorinolaryngologická ambulancia (Spišské nám. 4, Poliklinika Nad jazerom, Košice), bola s účinnosťou od 1.1.2018 rozdelená medzi poskytovateľov zdravotnej starostlivosti:

MUDr. Zsuzsanna Benyovszky, HUNMED, s.r.o., Rastislavova 45, Košice (kontakt: 055/6221562, kl. 101)
A - CH

MUDr. Zuzana Olejárová, Sylvius s.r.o., Rastislavova 45, Košice (kontakt: 055/62215162, kl. 154)
I - Ors

MUDr. Jozef Tatarka, Tatarka s.r.o., Krivá 18, Košice (kontakt: 055/6854032)
Pa - Žur
 
01.10.2017 Košice, Spišské Námestie 4, 040 12

MUDr. Eva Gečeová

       
Zdravotná dokumentácia MUDr. Evy Gečeovej - všeobecná ambulancia pre dospelých (Spišské nám. 4, Poliklinika Nad jazerom, Košice), bola s účinnosťou od 01.10.2017 prevzatá poskytovateľom zdravotnej starostlivosti: BEJO s.r.o., MUDr. Jozef Kmec, (Spišské nám. 4, Poliklinika Nad jazerom, Košice (okres IV).
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5] 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: PhDr. Peter Dringuš
Vytvorené: 26.10.2016 09:10
Upravené: 26.10.2016 11:45

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Knihy na dosah Informačno-poradenské centrum pre Európske štrukturálne a investičné fondy