Zdravotná dokumentácia

Zdravotná dokumentácia je neoddeliteľnou súčasťou poskytovania zdravotnej starostlivosti. Predstavuje súbor údajov o zdravotnom stave osoby, o  zdravotnej starostlivosti a o službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti tejto osobe.

01.09.2018 Košice, Letná 45, 040 01

MUDr. Tatiana Piovarčiová

       
Zdravotná dokumentácia MUDr. Tatiany Piovarčiovej, ambulancia vnútorného lekárstva a reumatologická ambulancia, Letná 45, Košice, bola s účinnosťou od 1.9.2018 prevzatá lekárom samosprávneho kraja do úschovy. O prevzatie dokumentácie ambulancie vnútorného lekárstva neprejavil záujem žiaden poskytovateľ zdravotnej starostlivosti. Pre pacientov platí naďalej slobodná voľba lekára. Zdravotná dokumentácia reumatologickej ambulancie bola prevzatá poskytovateľom zdravotnej starostlivosti: VIA RHEUMATICA s.r.o., MUDr. Martina Kristanová, Trieda SNP 88, 04011 Košice, mob. 0948 199 754.
 
03.04.2018 Michalovce

MUDr. Terézia Bašistová (DERMATEK s.r.o.)

       
Zdravotná dokumentácia MUDr. Terézie Bašistovej (DERMATEK s.r.o.) - dermatovenerologická ambulancia, Námestie osloboditeľov 25, Michalovce, bola s účinnosťou od 1.4.2018 prevzatá lekárom samosprávneho kraja do úschovy. O prevzatie dokumentácie neprejavil záujem žiaden poskytovateľ zdravotnej starostlivosti. Pre pacientov platí naďalej slobodná voľba lekára.
 
01.03.2018 Košice, Považská 12, 040 11

MUDr. Krystyna Tomčovčíková

       
Zdravotná dokumentácia MUDr. Krystyny Tomčovčíkovej - ambulancia zubného lekárstva, Považská 12, Košice, bola s účinnosťou od 1.3.2018 prevzatá poskytovateľom zdravotnej starostlivosti: MUDr. Beáta Müllerová, Moldavská 21, Košice (okres Košice II).
 
01.01.2018 Krompachy

MUDr. Anna Petreková

       
Na základe ukončenia činnosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti MUDr. Anna Petreková s miestom prevádzky Mlynská 5, 053 42 Krompachy, bola zdravotná dokumentácia prerozdelená poskytovateľom zdravotnej starostlivosti podľa určeného zdravotného obvodu:

SALVEO Krompachy s. r. o., MUDr. Adriana Kršjaková, (Hlavná 4, 05342 Krompachy)
Kaľava: celá obec, Kolinovce: celá obec, Slovinky: celá obec, Krompachy: Banská, Banícka Štvrť, Cintorínska, Družstevná, Horská, Júliusa Barča Ivana, Kúpeľná, Lesnícka, Mikuláša Šprinca, Mlynská, Nám. Slobody, Partizánska, Sadová, Slovinská, Stará Maša (č. 1-32), Turistická, Zemanská.

KM-MED s.r.o., MUDr. Mária Kitková, (Hlavná 4, 05342 Krompachy)
Krompachy: 29. augusta, Dolina, Hlavná, Hornádska, J. Jesenského, Kpt. Nálepku, Lorencova, Maurerova, Poštová, Robotnícka, Rázusova, SNP, Stará cesta, Stará Maša (č. 33-64), Trangusova, Veterná, Štúrova.

Mária PED, s.r.o., MUDr. Mária Popadičová, (Obchodná 5, 05501 Margecany)
Hrišovce: celá obec, Jaklovce: celá obec, Kluknava: celá obec, Kojšov: celá obec, Margecany: celá obec, Richnava: celá obec, Veľký Folkmar: celá obec.

Po ukončení činnosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti MUDr. Anna Petreková s miestom prevádzky Mlynská 5, 053 42 Krompachy, bola zdravotná dokumentácia poistencov, ktorých vzhľadom ku svojmu veku nemôže ošetrovať všeobecný lekár pre deti a dorast, prerozdelená všeobecným lekárom pre dospelých podľa určeného zdravotného obvodu:

MUDr. Ladislav Furman, (Hornádska 1, 05342 Krompachy)
Krompachy: 29. augusta, Cintorínska, Hornádska, Maurerova, J. Jesenského, Robotnícka, Veterná.

MUDr. Blažej Vaščák, (Slovinky 115, 05340 Slovinky)
Krompachy: Banícka Štvrť, Mlynská, Slovinská, Zemanská, Slovinky: celá obec.

GPMED s.r.o., MUDr. Beáta Bláhová, (Štúrova 6, 05342 Krompachy)
Krompachy: Kúpeľná, Lesnícka, Lorencova, Stará Maša, Trangusova, Štúrova.

MEDTECH s.r.o., MUDr. Jana Dzurová, (Štúrova 6, 05342 Krompachy)
Kolinovce: celá obec, Krompachy: Družstevná, Kpt. Nálepku, Rázusova, SNP, Stará cesta.
 
29.12.2017 Košice, Rastislavova 45, 040 01

MUDr. Hedviga Mizlová (HEMINT s.r.o.)

       
Zdravotná dokumentácia MUDr. Hedvigy Mizlovej (HEMINT s.r.o.) - ambulancia vnútorného lekárstva, Rastislavova 45, Košice, bola s účinnosťou od 1.1.2018 prevzatá poskytovateľom zdravotnej starostlivosti: Cumulus s.r.o., Rastislavova 45, Košice (okres Košice IV).
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6] 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: PhDr. Peter Dringuš
Vytvorené: 26.10.2016 09:10
Upravené: 26.10.2016 11:45

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról