Zdravotná dokumentácia

Zdravotná dokumentácia je neoddeliteľnou súčasťou poskytovania zdravotnej starostlivosti. Predstavuje súbor údajov o zdravotnom stave osoby, o  zdravotnej starostlivosti a o službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti tejto osobe.

27.10.2016 Košice, Maršala Koneva 1, 040 22 Košice

MUDr. Jana Némethyová

       
Zdravotná dokumentácia MUDr. Jany Némethyovej - ambulancia všeobecného lekára pre deti a dorast, bola s účinnosťou od 31.10.2016 rozdelená medzi poskytovateľov zdravotnej starostlivosti:

MUDr. Mária Horváthová (kontakt: 055/6718542)
VšZP A - HAN
ZP Dôvera A - KLA
UNION A - G

MUDr. Tamara Dupkalová (kontakt: 055/6718419)
VšZP HAR - M
ZP Dôvera KLE - P
UNION H - R

RUBOPED, s.r.o., MUDr. Marta Rubovičová (kontakt: 055/6718853)
VšZP P - Ž
ZP Dôvera R - Zs
UNION S - Zs
 
24.10.2016 Rožňava; Plešivec

MUDr. Eva Kartalová

       
Zdravotná dokumentácia MUDr. Evy Kartalovej - ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, bola s účinnosťou od 31.10.2016 prevzatá poskytovateľom zdravotnej starostlivosti: Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o. a nachádza sa v ambulancii všeobecného lekára pre dospelých MUDr. Mária Remeníková, Štítnická 254, 094 11 Plešivec (okres RV).
 
04.10.2016 Košice

MUDr. Eva Vojtková

       
Z dôvodu zániku povolenia poskytovateľa zdravotnej starostlivosti MUDr. Eva Vojtková (úmrtie – 8.9.2016, zánik povolenia podľa § 20 písm. a) zákona č. 578/2004 Z.z.), ambulancia klinickej psychológie, Rastislavova 45, 040 01 Košice, bola zdravotná dokumentácia k 30.09.2016 prevzatá a odovzdaná poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti: PhDr. Iveta Friedmannová, ambulancia klinickej psychológie Mlynská 1, Košice.

Kontakt:
PhDr. Iveta Friedmannová
055/622 10 50
 
13.04.2016 Košice, Komenského 37/A, 040 01

MUDr. Hedviga Forbátová

       
Zdravotná dokumentácia MUDr. Hedvigy Forbátovej - otorinolaryngologická ambulancia, bola s účinnosťou od 13.04.2016 rozdelená medzi nasledovných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti:

1. MUDr. Mária Cholevová, Mabela s.r.o. (Komenského 37/A, 3. posch. č. dv. 323, 040 01 Košice)
pacienti: A, B, C až Dul, Z - Ž

2. MUDr. Zuzana Olejárová (SYLVIUS s.r.o. Košice, Rastislavova 43, 2. posch., 040 01 Košice)
pacienti: Dun - E - F - Gyur

3. MUDr. Zsuzsanna Benyovszky (Rastislavova 43, 2. posch., 040 01 Košice)
pacienti: H - CH - I - Jav

4. MUDr. Eleonóra Dzurčaninová (AURIS plus, s.r.o., Trieda SNP 88, 1. posch., 040 11 Košice)
pacienti: Maá - N - O - Pál

5. MUDr. Valéria Moščovičová (V.M.ORL s.r.o., Trieda SNP 1, 040 66 Košice)
pacienti: Paľ - R - S - Š

6. MUDr. Jaroslava Poláková (ČSA 18, TIP TOP 1 posch., 040 01 Košice)
pacienti: R - S - Š

7. MUDr. Zuzana Klimentová, MUDr. Agnesa Krajčová (Akramed s.r.o., Poštová 15 , prízemie, 040 01 Košice)
pacienti: Ječ - časť K

8. MUDr. Mária Hendelová (HEKU-MED s.r.o., Poštová 15, prízemie, 040 01 Košice)
pacienti: časť K - Lys

9. MUDr. Vladimír Sopko (SOPKO-MED s.r.o., Strojárenská 13, 040 01 Košice)
pacienti: T - U - V - Z
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5] 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: PhDr. Peter Dringuš
Vytvorené: 26.10.2016 09:10
Upravené: 26.10.2016 11:45

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Knihy na dosah Informačno-poradenské centrum pre Európske štrukturálne a investičné fondy