Zdravotná dokumentácia

Zdravotná dokumentácia je neoddeliteľnou súčasťou poskytovania zdravotnej starostlivosti. Predstavuje súbor údajov o zdravotnom stave osoby, o  zdravotnej starostlivosti a o službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti tejto osobe.

01.01.2019 Košice, Komenského 37/A

MUDr. Viera Tereková (KDT - SPIRO s.r.o.)

       
Zdravotná dokumentácia MUDr. Viery Terekovej (KDT - SPIRO s.r.o.) - pneumologicko-ftizeologická ambulancia, Komenského 37/A, Košice, bola s účinnosťou od 1.1.2019 prevzatá Košickým samosprávnym krajom do úschovy, nakoľko o zdravotnú dokumentáciu neprejavil záujem iný poskytovateľ zdravotnej starostlivosti. Následne od 1.2.2019 bola kompletná zdravotná dokumentácia pacientov prevzatá Železničným zdravotníctvom Košice s.r.o. - Železničná nemocnica s poliklinikou Košice, Masarykova 9, 040 01 Košice (MUDr. Martin Orolín, PhD. - pneumologicko-ftizeologická ambulancia). Dopĺňame, že pre pacientov platí naďalej slobodná voľba lekára.
 
01.10.2018 Jasov

MUDr. Emil Brada

       
Zdravotná dokumentácia MUDr. Emila Bradu - všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Jasov 72, Košice-okolie, bola s účinnosťou od 1.10.2018 prevzatá lekárom samosprávneho kraja do úschovy a odovzdaná nasledovným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti:
MUDr. Katarína Gajdošová, Kováčska 14, Medzev,
MUDr. Agáta Ivánová (MOZAIK - B s.r.o.), ČSA 35, Moldava nad Bodvou,
MUDr. Anna Kovácsová, ČSA 35, Moldava nad Bodvou,
MUDr. Zuzana Lukácsová, ČSA 35, Moldava nad Bodvou,
MUDr. Júlia Turánová (TOPMED JT s.r.o.), ČSA 35, Moldava nad Bodvou,
MUDr. Jana Menšíková (OMM s.r.o.), ČSA 35, Moldava nad Bodvou.
Oznam o presnom prerozdelení zdravotnej dokumentácie sa nachádza na úradnej tabuli Obecného úradu Jasov.
 
18.09.2018 Rožňava

PaedDr. Daniela Fabínyová

       
Zdravotná dokumentácia PaedDr. Daniely Fabínyovej, ambulancia klinickej logopédie, Špitálska 1, Rožňava, bola s účinnosťou od 18.9.2018 prevzatá lekárom samosprávneho kraja do úschovy, nakoľko o zdravotnú dokumentáciu neprejavil záujem iný poskytovateľ zdravotnej starostlivosti.
 
06.09.2018 Košice

MUDr. Milena Mesárošová

       
Zánik povolenia fyzickej osoby MUDr. Mileny Mesárošovej. Zdravotná dokumentácia bola prevzatá spoločnosťou Mesárošová Dent s.r.o., Kováčska 270/40, Košice - Staré Mesto.
 
01.09.2018 Košice, Letná 45, 040 01

MUDr. Tatiana Piovarčiová

       
Zdravotná dokumentácia MUDr. Tatiany Piovarčiovej, ambulancia vnútorného lekárstva a reumatologická ambulancia, Letná 45, Košice, bola s účinnosťou od 1.9.2018 prevzatá lekárom samosprávneho kraja do úschovy. O prevzatie dokumentácie ambulancie vnútorného lekárstva neprejavil záujem žiaden poskytovateľ zdravotnej starostlivosti. Pre pacientov platí naďalej slobodná voľba lekára. Zdravotná dokumentácia reumatologickej ambulancie bola prevzatá poskytovateľom zdravotnej starostlivosti: VIA RHEUMATICA s.r.o., MUDr. Martina Kristanová, Trieda SNP 88, 04011 Košice, mob. 0948 199 754.
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6] 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: PhDr. Peter Dringuš
Vytvorené: 26.10.2016 09:10
Upravené: 26.10.2016 11:45

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Knihy na dosah 30 rokov po ...