Voľné ambulancie

Voľnými ambulanciami sa rozumejú priestory, v ktorých sa ukončuje, resp. došlo k ukončeniu poskytovania zdravotnej starostlivosti a sú vhodné na ďalšie využívanie v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti pre pacientov.

25.07.2022 Košice

ambulancia klinickej imunológie a alergológie

       
Košický samosprávny kraj, oddelenie zdravotníctva týmto oznamuje, že s účinnosťou od 1.1.2023 hľadá nového poskytovateľa ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre ambulanciu klinickej imunológie a alergológie s miestom výkonu Košice, z dôvodu ukončenia činnosti pôvodného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. V prípade záujmu prosím kontaktujte peter.dringus@vucke.sk.
 
11.05.2022 Jasov

ambulancia zubného lekárstva

       
Košický samosprávny kraj, oddelenie zdravotníctva týmto oznamuje, že hľadá nového odborného garanta pre ambulanciu zubného lekárstva s miestom výkonu v Jasove. V prípade záujmu prosím kontaktujte peter.dringus@vucke.sk.
 
11.05.2022 Košice

pneumologicko-ftizeologická ambulancia

       
Košický samosprávny kraj, oddelenie zdravotníctva týmto oznamuje, že s účinnosťou od 1.6.2022 hľadáme nového poskytovateľa ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre pneumologicko-ftizeologickú ambulanciu s miestom výkonu Košice, z dôvodu dočasného pozastavenia činnosti pôvodného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. V prípade záujmu prosím kontaktujte peter.dringus@vucke.sk.
 
10.05.2022 Košice

endokrinologická ambulancia

       
Košický samosprávny kraj, oddelenie zdravotníctva týmto oznamuje, že s účinnosťou od 11.5.2022 hľadáme nového poskytovateľa ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre endokrinologickú ambulanciu s miestom výkonu Košice. Zdravotnú dokumentáciu po pôvodnom poskytovateľovi prevzal Košický samosprávny kraj do úschovy. V prípade záujmu prosím kontaktujte peter.dringus@vucke.sk.
 
04.04.2022 Košice

Ambulancia vnútorného lekárstva, diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy

       
Košický samosprávny kraj, oddelenie zdravotníctva týmto oznamuje, že s účinnosťou od 1.4.2022 ukončil činnosť poskytovateľ zdravotnej starostlivosti v odbore vnútorné lekárstvo, diabetológia a poruchy látkovej premeny a výživy a preto hľadáme nového poskytovateľa ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre ambulanciu vnútorného lekárstva, diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy s miestom výkonu Košice. V prípade záujmu prosím kontaktujte peter.dringus@vucke.sk.
 
Strana: [1]  [2] 

Archív oznamov o voľných ambulanciách

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 26.10.2016 09:00
Upravené: 23.05.2022 09:32

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine