Žiadosti a tlačivá

Lekárne a výdajne ZP

Elektronické formuláre (pre držiteľov el. podpisu)

V prípade, že sa úkony a konania správnych orgánov vykonávajú na základe návrhu podaného elektronickými prostriedkami, ktorý je podpísaný elektronickým podpisom alebo podania autorizovaného podľa zákona o e-Governmente, prípadne prostredníctvom integrovaného obslužného miesta, výška správnych poplatkov je o 50 % nižšia, ako je stanovené v sadzobníku správnych poplatkovMaximálne môže byť však suma poplatku znížená o 70 eur, ak zákon neustanovuje pri jednotlivých položkách sadzobníka inak.

Žiadosti vo formáte .rtf (word)

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Martin Ištvan
Vytvorené: 09.11.2016 15:47
Upravené: 16.08.2017 09:53

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Knihy na dosah Dobrovoľníctvo