Žiadosti a tlačivá

Lekárne a výdajne ZP

Elektronické formuláre (pre držiteľov el. podpisu)

Žiadosti vo formáte .rtf (word)

Správne poplatky (zákon č. 145/1995 Z.z., Položka 150) v oblasti zdravotnej starostlivosti aj farmácie:

a) vydanie povolenia pre FO 80,- € (pri elektronickom podaní 40,- €),
b) vydanie povolenia pre PO 500,- € (pri elektronickom podaní 430,- €),
c) zmena povolenia 50,- € (pri elektronickom podaní 25,- €),
d) vyhotovenie duplikátu povolenia 10,- € (pri elektronickom podaní 5,- €).

Spôsob úhrady správneho  poplatku:

- šekovým peňažným poukazom,
- bankovým prevodom.

V prípade, že sa úkony a konania správnych orgánov vykonávajú na základe návrhu podaného elektronickými prostriedkami, ktorý je podpísaný elektronickým podpisom alebo podania autorizovaného podľa zákona o e-Governmente, prípadne prostredníctvom integrovaného obslužného miesta, výška správnych poplatkov je o 50 % nižšia, ako je stanovené v sadzobníku správnych poplatkovMaximálne môže byť však suma poplatku znížená o 70 eur, ak zákon neustanovuje pri jednotlivých položkách sadzobníka inak.

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Oliver Tóth Hajdu
Vytvorené: 09.11.2016 15:47
Upravené: 16.05.2024 10:45

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001