Aktuality v územnom plánovaní

14.06.2024

Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska

       
Dokument je potrebný v rámci územnoplánovacej dokumentácie
 
28.03.2024

Oznámenie o začatí obstarávania Zmiien a doplnkov č.6/2024 Územnoplánovacej dokupentácie Veľkého územného celku Košický kraj

       
Úrad Košického samosprávneho kraja, ako orgán územného plánovania v zmysle § 16 ods. 2 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), v súlade s ustanovením §17 a) a c) a v súlade s §19b ods. 1 písm. a) stavebného zákona, týmto oznamuje začatie obstarávania Zmien a doplnkov č. 6/2024 Územného plánu veľkého územného celku Košický kraj.
 
06.03.2023

Oznámenie o prerokovaní strategického dokumentu

       
Košický samosprávny kraj oznamuje verejnosti, že návrh strategického dokumentu Zmeny a doplnky č. 5/2022 - ÚPN VÚC Košický kraj je zverejnený na webovej stránke Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky:
 
06.04.2022 Košice

Spustili sme Geoportál Košického samosprávneho kraja

       
Prehľadné mapy a aplikácie predstavia cestovný ruch, životné prostredie, dotácie, sociálne veci, dopravu a ďalšie oblasti.
 
30.09.2020 Košice

Košický samosprávny kraj predlžuje lehotu na pripomienkovanie územného plánu

       
Podnety môže verejnosť, fyzické a právnické osoby, mestá aj obce v Košickom kraji posielať do 31. októbra.
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5] 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 11.09.2013 13:58
Upravené: 11.09.2013 14:05

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001