Aktuality v územnom plánovaní

12.03.2019

SAŽP vyhlásila s partnermi jubilejný 10. ročník súťaže Dedina roka

       
Slovenská agentúra životného prostredia zverejnila 11. marca 2019 podmienky a pravidlá súťaže Dedina roka pre rok 2019. Spolu s Ministerstvom životného prostredia SR, Spolkom pre obnovu dediny a Združením miest a obcí Slovenska tak vyhlásila už 10. ročník národnej súťaže Dedina roka.
 

Zastupiteľstvom KSK boli schválené zmeny a doplnky územného plánu veľkého územného celku Košický kraj

       
Zmeny a doplnky 2017 ÚPN VÚC Košický kraj boli schválené Zastupiteľstvom KSK uznesením č. 509/2017 a záväzná časť vyhlásená VZN KSK č. 18/2017, schválené uznesením č. 510/2017, ktoré nadobudlo účinnosť dňa 10.07.2017.
 
05.04.2017

Rozhodnutie Okresného úradu Košice

       
Územný plán veľkého územného celku Košický kraj - Zmeny a doplnky 2017 - navrhovaný strategický dokument sa nebude posudzovať.
 

Oznámenie o prerokovaní návrhu

       
Oznámenie o prerokovaní návrhu Zmien a doplnkov 2017 Územného plánu veľkého územného celku Košický kraj
 
20.03.2017

Pripravujú sa Zmeny a doplnky Územného plánu veľkého územného celku Košický kraj

       
Košický samosprávny kraj (KSK) ako orgán územného plánovania podľa §30 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) obstaráva Zmeny a doplnky 2017 Územného plánu veľkého územného celku (ÚPN VÚC) Košický kraj.
 
Strana: [1]  [2]  [3] 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 11.09.2013 13:58
Upravené: 11.09.2013 14:05

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Výzva pre stredné školy Dedina roka