Aktuality v územnom plánovaní

30.09.2020 Košice

Košický samosprávny kraj predlžuje lehotu na pripomienkovanie územného plánu

       
Podnety môže verejnosť, fyzické a právnické osoby, mestá aj obce v Košickom kraji posielať do 31. októbra.
 
23.09.2020 Košice

Územný plán kraja je možné pripomienkovať do konca septembra

       
Svoje podnety môže posielať verejnosť, fyzické a právnické osoby, ako aj mestá a obce v Košickom kraji.
 
09.09.2020 Košice

Územný plán KSK je možné pripomienkovať do konca septembra

       
Svoje podnety môže posielať verejnosť, mestá a obce kraja i organizácie.
 
14.08.2020 Košice

Oznámenie o začatí preskúmania Územného plánu veľkého územného celku Košický kraj

       
Košický samosprávny kraj, ako príslušný orgán územného plánovania, podľa § 16 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších predpisov, Vám oznamuje začatie procesu preskúmania platného Územného plánu veľkého územného celku Košický kraj (územný plán kraja) podľa § 30 ods. 4 stavebného zákona.
 
04.12.2019

Verejná vyhláška Dopravného úradu

       
Verejná vyhláška Dopravného úradu, ktorou rozhodol o zastavení konania vo veci zrušenia ochranných pásiem Letiska pre letecké práce v poľnohospodárstve, lesnom a vodnom hospodárstve Kecerovce.
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4] 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 11.09.2013 13:58
Upravené: 11.09.2013 14:05

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine